На 11 февруари Европа празнува Европейския ден на номер 112.

Денят се отбелязва в страните от Европейския съюз (ЕС) с решение на Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз от 11 февруари 2009 г.

Целта е да се повиши информираността на обществото за ролята на единния номер за спешни повиквания във всички страни на ЕС.

На този ден всяка страна от ЕС отчита работата на службите за спешно реагиране, популярността на телефон 112 и нивото на обслужване на спешните повиквания. Причината да бъде избрана тази дата е, че датата включва телефонния номер (11/2).

На 11 февруари с. г. е подписано споразумение за сътрудничество за осигуряване на ефективно функциониране на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 между министъра на извънредните ситуации Емел Етем, министъра на вътрешните работи Михаил Миков и министъра на здравеопазването Евгений Желев.
По идея на Европейската асоциация на спешните номера в Брюксел, Европейският ден на Единния европейски номер за спешни повиквания 112 (ЕЕНСП 112) ще бъде отбелязан под мотото „HeroesUnveiled“.

Програмата включва излъчване на кратък видеоматериал, визуализиращ координацията между ЕЕН 112 и службите за спешно реагиране при постъпване на сигнал за домашно насилие с разширена мобилна локализация и благотворителна изложба базар с творби на служители на ДНС 112 и възпитаници на Националния дворец на децата.

Набраните средства ще бъдат преведени по Единната банкова сметка за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители на МВР.