За ръченицата – любопитно

Ръченица казвате … Хубаво… Тогава трябва да знаете, че ръченицата се среща единствено и само при българите и всички народи произлезли от българския ген, и в по – ново време отделени като,, други народности,,.. Размера на ръченицата е 7/16… Характерното за него е, че има 2 бързи времена и едно бавно. Или две бързи и една бавна пулсация… Същата е пулсацията и на ритъма на човешкото сърце, 2 бързи и една бавна пулсация… Всеки добър кардиолог ще ви го потвърди. В същия размер е ритъма на т. нар. Небесна конница, както и грохота на стадо тракийски коне.. . В миналото когато траките са нападали с големи конски впрягове отдалеч се е чувал тътен в същия размер… 7/16 погледнато от друга страна е 7 по 7( 1+6=7)…, което е 49, а именно 49 са финните тела на човешкия апарат. .. Ръченицата като размер е разпространена във всички етнографски области на България. Тя се танцува както хороводно така и по двойки и на,, леса,,. Танцуването по двойки на ръченица има съблазнителен и еротичен характер, винаги се танцува между мъж и жена и надиграванията помежду им много често са завършвали с приставане на момата след предварителен облог с ергена.
@Любов и Щастие
Ръченицата е един от най-хармонизиращите и живи ритми в нашата богата палитра от размери и един от най-древните ни. В него са заложени много познание, разбиране на много нива от заобикалящия ни свят и космос, много сакрални символики приложени в обичаи и вплетени в народопсихологията на народа ни. Във всеки българин изначално е заложено умението да танцува ръченица и с гордост трябва да пренесе това познание в бъдещите поколения. Пренесена до наши дни от дедите ни, ние сме тези, които ще я предадем на бъдещето…Ръченица е най-популярната българска игра. Танцуват я както най-малките, така и най-възрастните, от малки села до големи градове. Знаменитият български хореограф Борис Цонев я нарича “венец на всички други народни хора”.Единичната (солова) ръченица е най-самобитната и оригинална народна игра.
При единичното изпълнение на Ръченицата всеки хороигралец дава своя индивидуална игра. В тази игра има “и трепети, и конфликти, и ярост, и доволство, и гордост, и примирение, и любов, и омраза, и плахост, и решителност…” (Б. Цонев) Тялото единствено и само при соловата ръченица е свободно да се носи на всички посоки, защото танцьорите не са заловени.
Българската Ръченица – такава, каквато е позната на всички ни и се играе от момци и моми, мъже и жени, стари и млади; като единично изпълнение, по двойки в надиграване или пък групово, има един основен такт – 7/16. Този такт има три времена, като първите две са равни – по 2/16, а третото е удължено – 3/16 време.
Любов и Щастие
Ръченицата е плам, жар, щастие, надиграване, любов, трепет, ритъм, победа, устрем, полет… Танцувайте я българи и бъдете горди наследници на предците си…
Мария Манолева