Временно изпълняващ длъжността управител пое общинското дружество „Мересев“

Председателят на Постоянна комисия по политика за управление на общинските дружества – Дамян Георгиев, както и на Постоянна комисия по общинска собственост и стопанска политика – Янко Янков представиха пред екипа на общинското дружество „Мересев“ ЕООД Мехмед Зейнел, който временно ще изпълнява длъжността управител. Той пое ръководството на предприятието след решение на Общински съвет, взето по време на първото за годината заседание на местния парламент в Стара Загора.

Досегашният управител бе освободен от ОбС с мотив, че „Мересев“ е с влошено финансово състояние. Задачата пред Зейнел е да стабилизира дружеството и да го ръководи до провеждане на конкурс.

Общинското дружество е създадено през 1954 г. като кооперация за заетост на лица с намалена трудоспособност. Към момента над 70% от служителите на „Мересев“ са със затруднения. Предприятието изпълнява поръчки и изделия, включени в утвърдения от МС списък на стоки и услуги, възлагани на специализирани предприятия чрез процедура за договаряне по ЗОП. Разполага с технологично оборудване, включващо конвенционални и специализирани шевни машини, кроячна и гладачна техника за шевното производство, което позволява качествено и в срок изпълнение на поръчките. Фирмата е специализирана в производството на дамска и мъжка конфекция, работно и фирмено облекло, постелъчно бельо.

Красимира Кънева – Пенкова

Експерт „Връзки с обществеността“