Обучение на консултанти по библиотерапия проведе РБ“Захарий Княжески“

За представители на читалищните обществени библиотеки и училищните библиотеки от област Стара Загора Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора организира с любезното домакинство на библиотека при НЧ „Димитър Данаилов – 2013“ – Чирпан тренингово обучение за консултанти по библиотерапия с обучител д-р Минчо Николов – Фондация „Институт за съвременна психология”.
Първа група: 22-24.01.2024 г. – 12 участници.
Втора група: 07-09.02.2024 г. – 12 участници.
Общо 24 участници в двете обучения от общините Чирпан, Братя Даскалови, Николаево и Стара Загора.
Обученията са част от планираните дейности на РБ „Захарий Княжески“ – Стара Загора за професионално подпомагане и обучение на представители на библиотеки в област Стара Загора с финансиране от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на културата в изпълнение на чл. 61, т. 2 от Закона за обществените библиотеки и чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата.
Курсът представлява тренингово обучение, ориентирано към запознаване с техники на библиотерапията. Целта е да се формират умения, чрез които библиотекарите биха могли да предоставят подкрепа на читатели, базирана на работа с различни литературни произведения. Чрез техниките на библиотерапията може да се въздейства върху читателската култура, определени елементи от личността на читателя, както и да се оказва емоционална подкрепа на хора в криза. Също така цел на обученията е да осъществи добро и трайно партньорско взаимодействие между представителите на различните видове библиотеки в региона: регионалната, читалищните и училищните за по-добро и пълноаспектно подпомагане на потребителите с нови услуги в библиотечна среда.
Преди и след времето за обучение по библиотерапия участниците имаха възможност за консултации на професионална библиотечна тематика с представител на отдел „Методичен“ при регионалната библиотека в Стара Загора.
Приложените снимки са от проведеното обучение с първата група.
Емил Гиргинов, РБ“Захарий Княжески“