Тракийски университет – Стара Загора и резиденция „ЗаРадост“ – с. Главан сключиха споразумение за сътрудничество

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора проф. Добри Ярков и управителят на фирмата-собственик на резиденция за възрастни хора „ЗаРадост“ в с. Главан Красимира Недева сключиха споразумение за сътрудничество.

„Това, че в нашата област има университет, който създава кадри за здравните услуги, от които се нуждаем, ни подтикна към идеята за едно добро съвместно начинание – да станем Ваша база, а Вие да ни помагате с Вашите научни постижения и експертност!“ – с тези думи управителят на резиденцията Гергана Микова посрещна делегацията от Тракийския университет.

На събитието присъстваха главният мениджър д-р Здравко Тодоров, началник-кабинет на ректора Станислава Карова и представители на структурните звена на университета, които ще работят по силата на договорните отношения между двете институции – проф. Юлиан Ананиев – декан на Медицински факултет, проф. Руска Паскалева – ръководител катедра „Медицинска рехабилитация и ерготерапия, физикална медицина и спорт“, проф. Албена Андонова – ръководител катедра „Здравни грижи“, доц. Таня Паскалева – директор на Филиал – Хасково, доц. Павлина Тенева – директор на Медицински колеж, преп. Петя Крумова, представители на Асоциацията на студентите по медицина, както и студенти от специалностите Медицинска сестра, Лаборант, Рехабилитатор, Медицинска рехабилитация и ерготерапия.

Ректорът проф. Добри Ярков свърза днешното събитие с лична символика, тъй като неговата кариера, след като завършва Тракийския университет започва от  с. Главан като ветеринарен лекар, за да стигне днес до тук – ректор на университета, който е завършил и да се върне отново след толкова години на първото работно място. Той подчерта силата на Тракийския университет в медицинските специалности: „Нашият университет е мултидисциплинарен, но той има много голяма сила в областта на медицината, на социалните науки, социалните дейности. Радвам се, че тук днес са нашите ръководители, които обучават в общественото здраве и социалните дейности. Резиденция „ЗаРадост“ вече е наш партньор и нашите студенти ще бъдат подкрепа за хората, които живеят и работят тук. Тази колаборация ще бъде пример за цяла България, а ние ще продължим да работим с обща посока. Убеден съм, че това, което стартираме днес ще бъде много устойчиво във времето, ние сега поставяме само началото, а Вие бъдете сигурни, че в лицето на Тракийския университет имате един много сериозен партньор!“

Управителят на фирмата-собственик на резиденция за възрастни хора „ЗаРадост“ Красимира Недева изрази своята надежда за бъдещето на младите хора и връзката им с възрастните, които имат нужда, не само от медицински контакт, но и от социален: „Ние сме благодарни за доверието, което ни гласува университетът и се надяваме, че ще Ви бъдем от помощ, най-вече за тези млади хора, които ще видят, че дори и в такива малки населени места могат да бъдат реализирани, защото тенденцията трябва да се обърне  – да намират начин и мотивация да работят и на такива места, те са направени от истински хора и истински хора живеят тук. Тези възрастни хора най-много се радват на младите хора и най-много обичат контакта с тях – надявам се, че ще го видите в бъдещите си практики тук!“

След официалното подписване на договора беше организирана опознавателна обиколка на материалната база, с която разполага модерната резиденция – специализирани кабинети, уютни стаи и учебни зали, предвидени за обезпечаване на нуждите на студентите. Ръководствата на звената си поставиха конкретни цели и задачи заедно с управителят на резиденцията, които ще бъдат в светкавичен ход на изпълнение.

Студентите измерваха кръвна захар и кръвно налягане на резидентите и им подариха тениски, шапки и чаши на университета, защото вече ще играят в един отбор.

Истинска радост в очите на всички предизвика музикалният подарък за резиденцията от университета – изпълнение на гайда. Звуците на българския фолклор вдигнаха на крака възрастните хора и студентите, за да заиграят заедно хора и ръченици и да поставят истинското начало на сътрудничеството.

Гл. експерт „Връзки с обществеността“ – Надя Лилова