Основният източник на загубата на  енергия е речта – любопитно

В будистката психология се казва, че основният източник на загубата на  енергия е речта.

✨Християнството казва, че не е важно какво влиза в  устата на човека, а какво излиза. Много светци и аскети се изолирали от  хората, за да не участват в празни разговори.

✨Във ведите празните  разговори се наричат „праджалпа“ и те са едно от главните препятствия на  пътя да духовния и материалния прогрес.

✨Речта определя човека.✨

✨Всеки човек трябва първо да лекува тялото си, второ – да бъде специалист  по граматика и да следи речта си, трето – да бъде философ, който  очиства съзнанието си и постига абсолютната истина.

✨От речта на човека зависят здравето и материалното му благополучие.

✨Умението да се говори и слуша сериозно се изучава във всичките  бизнесшколи.

Буда твърди, че с дума може да се убие човек.

✨Ведическата  астрология разказва, че сенчестата планета Кету отговаря за  оскърбленията, тя реагира бързо, често за един миг; Кету дори дава  освобождение, но в отрицателен аспект. Тя наказва за оскърбленията и  непочтителната реч, бързо лишава човека от всичко, което е постигнал в  духовен и материален план.

✨Във ведическата цивилизация всеки човек се  учи внимателно да следи речта си.

✨Речта има много силна  енергия.✨

✨Хората, които общуват с ругатни, грубо и оскърбително, в определен момент получават тъмно петно на тънкото си тяло..

✨Речта е проява на жизнената сила.

✨Според Аюрведа тя е Вселенска енергия.

Нейната цел е да доближи човека до Божественото.

С нея той може да  обсъжда практически дела, да общува с близките си.

Но тя е и проява на Прана.

Колкото повече Прана притежава човек, толкова е по-здрав,  успешен, харизматичен и хармоничен човек.

Праната се изразходва  най-напред, когато човекът говори, особено когато критикува някого, осъжда, предявява претенции, псува.

✨Най-успешните хора говорят приятно и  умеят да контролират речта си.

✨Хората, които говорят лошо, заемат в различните йерархии последните  места.

✨На Изток човекът, който не може елементарно да контролира речта си, се смята за много примитивен, дори да е професор на Запад.

✨Нашата карма се определя от речта ни.✨

✨Когато критикуваме някого, ние поемаме върху себе си негативната му карма и лошите качества на този  човек; така действа законът за кармата. Ние вземаме качествата на човека, когото възхваляваме; така придобиваме божествени качества.

✨Западната философия съветва да мислим и говорим за успешни и хармонични  хора.

✨Колкото повече са егоизмът и завистта, толкова по-тежко е на човек да  говори добро за някого.

✨Трябва да се учим никого да не критикуваме.

✨Онзи, който ни критикува, ни отдава положителната си карма и взема нашата лоша карма.

Затова във Ведите се казва, че е добре да ни критикуват.

✨В „Махабхарата“ се говори, че ако искаме нещо да свършим, вероятността да се случи е да мълчим и на никого да не казваме за него; ако сте  казали дори на един човек, с 80% намалява вероятността да свършите  работата си.

✨Хората, които говорят малко и обмислено, постигат повече.

Те не губят енергията си.

Речта на невежите е пълна с оскърбления, претенции, осъждания, заплахи,  нецензурни думи, които са пропити от гняв и ненавист. Такива  хора, осъзнато или неосъзнато провокират другите, опитвайки се да  предизвикат у тях енергията на гнева, раздразнението, обидата, завистта, тъй като на тази вълна те са настроени и се хранят с тези нисши  разрушителни емоции.

✨Когато имаме претенции, нашият съречен център се блокира.

Най-честите  претенции са срещу съдбата, срещу заобикалящите хора, недоволството от  себе си и света. Претенциите се проявяват не само в думите, но и в  мислите, тона, стила на общуване и отношението към живота.

✨Всичките претенции имат деструктивна природа; те отнемат енергията на човека и затварят сърцето му✨

#духовнолечение