Да сменим парадигмата на живота

С прискърбие от Иван Матев, директор на Музей „Литературна Стара Загора“  към поета Неделчо Ганев (4 юли 1944 – 19 юли 2023 )

Приключи земния си път и пристъпи в инобитието поетът Неделчо Ганев – един от знаковите и наистина неподражаеми лирици на България. Познавах го като творец и човек – общувах десетилетия с него, индуцирах значима част от космологията му в себе си. Неговите мисли бяха директно насочени като твърд лъч към тайните на необозримия свят, с тях той уравновесяваше и стабилизираше откритията си за човека. Неделчо Ганев бе убеден, че материята в тази си форма е изчерпала своята същност и трябва да се замени с нов вид материя – психофизическа. Всъщност, трябва да се смени парадигмата на живота! „Нещото е произлязло от нищото, твърдеше той, така че не ДНК е носител на наследствеността, а „Енергията“. Понятието „енергия“, което Неделчо Ганев изписваше с главна буква, за него се бе превърнало в основополагаща същност, която го отвеждаше към Космическия разум, преодолявайки праговете на Торсионното поле, върнало спасително поезията му към читателя. В тази божествена феноменология, провидецът Неделчо Ганев, далеч преди отшествието си при Бог, бе затворил кръга и на своята житийно-космическа спирала, за да възкликне с доброволно освободената в поезията му Енергия:

Аз нямам рожден ден.

Роден съм през нощта.

Така че и в абсурдно разтърсващите му метафори, и холограмно изобразените му идеи напира евристичното послание на Третото хилядолетие, чийто целебен принцип Неделчо Ганев хуманно, но и условно ни завеща:

„Да изведем Бога от себе си

и да тръгнем след него!“

Юли 2023 г. Иван МАТЕВ

Стара Загора