Нов етап на проект за Развитие на научните изследвания и иновациите в Тракийски университет в услуга на здравето и устойчивото благосъстояние

Започна нов етап на Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие на Тракийски университет. Проектът e на стойност 12 милиона лева,  финансира четири стратегически направления за развитие на научните изследвания в университета:

1. Интелигентно аграрно производство за функционални и здравословни храни и добавки;

2. Молекулна медицина – двупосочен мост между фундаменталните и клиничните изследвания;

3. Дигитализация, иновации и индустрия;

4. Водород и горивни клетки.

По първите три направления са сформирани три групи, които се ръководят от водещи учени от Тракийски университет, а за ръководството на групата “Водород и горивни клетки” е привлечен водещ учен от чужбина.

Срокът за изпълнение е 42 месеца, а целите на проекта са да се въведе нов модел за развитие на Тракийския университет като изследователски университет, чрез реализирането на Стратегическа научноизследователска и иновационна програма за развитие.

Ректорът на Тракийски университет – Стара Загора проф. Добри Ярков поздрави  учените, които работят по проекта за неуморния труд и добра работа: „Нашият университет е един от малкото, които са в групата на изследователските университети и които се радват на добър финансов ресурс. Този проект е факт благодарение на големия труд, положен и от колегите преди нас. Трябва да работим здраво и да надграждаме. През последните години Тракийски университет стана един желан сътрудник за нашите партньори от чужбина, с които вече работим като равен с равен, защо имаме капацитет, имаме вас, уважаеми колеги, имаме материална база, научна инфраструктура и най-важното – имаме идеи.“

Освен изследванията, провеждани от научните групи по стратегическите направления, се предвижда финансирането на вътрешни за университета проекти на отделни учени, както и на работни групи за провеждане на научни изследвания, които могат да доведат до резултати, необходими за трансфер на знания, чрез защита на интелектуална собственост или имат потенциал за иновации. Процедурата по оценка на тези проекти приключи и бяха подписани договорите за изпълнение. Вътрешните проекти са 14 и ще се финансират със суми от 100 до 200 хиляди лева.

Автор на текста: Румяна Димчева – експерт „Връзки с обществеността“