Екипът на ДГ №20 „Мир“ представи международния си проект „Агресия! Не, благодаря!“ по програма Еразъм+

В залата на Международен младежки център в Стара Загора се проведе работна среща, по време на която бе представен проект „Агресия! Не, благодаря!“,  финансиран от Европейски корпус за солидарност, програма Еразъм +, Ключова дейност2: Стратегически партньорства, 2021-1-BG01-KA220- SCH-000024537 „AGGRESSION! NO, THANKS!“. Той бе осъществен от екипа на старозагорската детска градина №20 „Мир“ и имаше за цел намаляване на агресията в детската градина и в началното училище чрез различни образователни и превантивни мерки. Събитието събра участници, сред които бяха началникът на отдел „Образование“ на Община Стара Загора Станимира Димитрова и ст. експерт Яница Бакоева, директори и учители от детските градини в региона, и представители на обществени институции.

Петя Копанова – директор на ДГ №20 „Мир“, представи екипа и самия проект „Агресия! Не, благодаря!“, реализиран от България, Румъния, Италия, Турция и Северна Македония. Презентацията обхвана всички аспекти на инициативата, включително изпълнението на образователни програми в детската градина и партньорските училища, провеждането на обучителни семинари, както и кампании за повишаване на осведомеността в обществото. Станимира Тодорова – учител в ДГ №20 „Мир“, представи статистически данни, цели, задачи и постигнати резултати.

Екипът отчете успешната координация с образователните институции, активно участие на родителите и сътрудничество с други образователни организации. Тези фактори бяха определени като ключови за постигане на поставените цели. Събитието за представяне на проекта „Агресия! Не, благодаря!“ приключи с ентусиазъм и оптимизъм за бъдещето. Получените резултати подчертаха важността на сътрудничеството между образователните институции в града, а реализацията на проекта послужи като пример за успешен модел.