Поредното признание за студенти на Тракийски университет

Ивана-Антония Гайдарова, студентка в 5 курс във Ветеринарномедицински факултет на Тракийски университет Стара Загора, е сред четиримата наградени участници от цял свят на 16-тото издание на Глобалния форум за земеделие (GFFA), което се състоя на 17-20 януари 2024 г. в Берлин.

Грамотите бяха връчени от федералния министър на земеделието на Германия-Джем Оздемир, след двудневното участие на избраните кандидати в иновативния форум и след успешно представени презентации на събитието „Science Slam“ пред публиката по време на официалното закриване на изложението.

Ивана-Антония представи своята презентация и постер на тема: “How to Harvest Health- an Expedition through Veterinary Medicine, Agriculture and Human Well-Being”. Другите трима докторанти и учени, класирали се и получили приз, са от държавите Бразилия, Сингапур и Нигерия.

Да пожелаем на Ивана здраве и нови бъдещи успехи, класиране на челни места и много много призове и награди !

Проф. д-р Нели Грозева

зам. ректор по учебната дейност

на Тракийски университет -Стара Загора