Библиотеката на Ашурбанипал – любопитно

Библиотеката на Ашурбанипал!

Библиотеката на Ашурбанипал, известна още като Кралската библиотека на Ашурбанипал. Това е най-старата библиотека в света, откривана някога. Тази необикновена колекция е открита в руините на двореца на асирийския цар Ашурбанипал в Ниневия, близо до днешен Мосул, Ирак.

Тази древна библиотека има огромна колекция от клинописни плочки, обхващащи широк спектър от теми като литература, история, право, наука и религия. Плочите датират от преди повече от 2000 години от времето на Ашурбанипал, което ги прави един от най-старите писмени документи в света, откривани някога и съществуващи.

Колекцията се счита за едно от най-важните археологически открития на древния свят и предоставя ценна представа за културата, обществото и интелектуалните постижения на древна Месопотамия. Няколко организации, включително Проектът за библиотеката на Ашурбанипал, работят под различни маски, за да реконструират дигитално тази древна колекция, да я съхранят и да я направят достъпна за учени и обществеността по целия свят.