Ректорът на Тракийския университет проф. Добри Ярков подписа меморандум с Национален съюз на земеделските кооперации

Ректорът на Тракийския университет проф. Добри Ярков подписа меморандум за сътрудничество с председателя на Национален съюз на земеделските кооперации в България Николай Момчилов.

Договорните отношения бяха официално подписани по време на годишния семинар на съюза, който се провежда във Варна от 16 до 19 януари.

В рамките на сътрудничеството Тракийският университет ще се включва с научна експертиза в практиката на кооперациите, а студентите ще имат възможност да бъдат на професионални стажове по специалности от аграрния и ветеринарномедицинския сектор при членове на Националния съюз на земеделските кооперации.

Днешната тема на панела от семинара на съюза е „Новости в селекцията и технологията на отглеждане на зърнено – житни и маслодайни култури, осигуряващи устойчиво и ефективно земеделие”. Участие от Тракийски университет – Стара Загора взеха ректорът проф. Добри Ярков, заместник-ректорът по учебна и информационна дейност проф. Нели Грозева, заместник-ректор по качество, акредитация и следдипломна квалификация доц. Боряна Парашкевова, главният секретар доц. Неделина Костадинова и експерт „Кариерен център“ Стоянка Пастърмова-Цачева.

Над 500 кооперации с общо 60 хиляди кооператори членуват в Национален съюз на земеделските кооперации в България.