С три партньорски проекта Стара Загора кандидатства за над 100 млн лв. по Програма „Развитие на регионите“2021 -2027

Община Стара Загора кандидатства с 3 партньорски проекта в рамките на Интегрирани регионални инвестиции по Програмата за развитие на регионите 2021 – 2027г. Средствата ще бъдат оползотворени като интегрирана териториална инвестиция между няколко общини- съобщи за Долап.бг Мирослава Шопова, началник отдел „Европейски програми и международно сътрудничество“ при Община Стара Загора. – Партньорите са Тракийски университет и УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“, Бургас, Пловдив, Хисар Айтос, Сливен, Карнобат, Нова Загора и др.“

 1. Община Стара Загора ще участва като партньор на Тракийски университет Стара Загора в проект „Подобряване на връзките на образованието, научно-изследователската и развойната дейност с бизнес дейностите в Югоизточен регион“ със следните дейности:

 1. Изграждане на пешеходна и велосипедна алея свързваща кв. „Железник“ с Тракийски университет (на запад от кв. Железник, гр. Стара Загора, северно от път III-6602 в сервитута на Републиканския път и полски път, общинска собственост)

 2. ППР и СМР Реконструкция на път III-6602 в участъка от ул. Алеко Константинов до с. Богомилово и изграждане на кръгово кръстовище при с. Богомилово и при Тракийски университет (вкл. изграждане на улично осветление и прилежащи пътни връзки)]

 3. Доставка и въвеждане в експлоатация на екологични автобуси с малка вместимост до 28 места за сядане/по избор метанови, електрически, дизелови/ за нуждите на Общинската транспортна схема.

Обща индикативна стойност на дейностите, изпълнявани от Община Стара Загора – 31 000 000.00 лева

 1. Община Стара Загора прие поканата на Община Пловдив за участие с концепция за интегрирани териториални инвестиции с наименование: „По пътя на Античността“ – Интегриран териториален туристически продукт/маршрут, свързващ античното културно наследство на територията на Южен централен регион и Югоизточен регион в партньорство с община Хисаря, Организация за управление на Тракийски туристически район, Сдружение БГ Бъди активен, Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Пловдив, СУ „Христо Смирненски“ – гр. Хисаря и Професионална гимназия по облекло и хранене „Райна Княгиня – гр. Стара Загора“.

 1. Консервация, реставрация и социализация на куполна гробница от югозападния некропол на Августа Траяна (дн. Стара Загора)

Датировка на гробницата – II – нач. на III в.

Местоположение на гробницата: гр. Стара Загора, централна градска част, под сградата на Община Стара Загора

Куполната гробница е открита в Югозападния некропол на Августа Траяна при археологически проучвания през 1976/1977 г.

Дейности по проекта:

-извършване на спешни спасителни реставрационни намеси върху археологическия паметник;

– изготвяне на инвестиционен проект и изпълнение на строително-монтажни дейности в помещението, където се намира паметника;

– изработване на информационни табла на български и английски език с текстове, снимки, скици и възстановки.

Индикативна стойност на проекта 1 300 000.00 лева

Аварийна консервация, реставрация и социализация на антични гробници от Югоизточния некропол на Августа Траяна (дн. Стара Загора) в паркова среда

Гробните съоръжения са открити във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора“.

Местоположение: Източния некропол на Августа Траяна в района по ул. „Христина Морфова“ от ул. „Ангел Кънчев“ до ул. „Любен Каравелов“, гр. Стара Загора

Датировка на съоръженията: II-V в.

Проучени са няколко монументални гробни съоръжения, като най-внушителна от тях е уникалната по размери и архитектура кръгла фамилна антична гробница. До момента общият брой на регистрираните гробни съоръжения на проучваната площ е 195.

Дейности по проекта:

 • допроучване на археологическия обект;

 • извършване на аварийна консервация и реставрация на археологическите структури;

 • изграждане на защитна постройка над археологическите паметници;

 • социализация на обекта и превръщането му в археологически парк с експозиция и посетителски център.

Индикативна стойност на проекта 7 300 000.00 лева

 1. Център за развлечения, атракции и археологически забележителности на Старозагорски бани

Местоположение: центъра на Старозагорски бани

Археологическия комплекс на Старозагорски минерални бани се състои от:

 • праисторическа селищна могила, в рамките на която е проучена най-ранната храмова постройка от каменно-медната епоха (V хил. пр. Хр.) с ритуално стълбище към нея;

 • римски терми /бани/ – едни от най-големите, запазени в България с площ от около 2500 кв. м. Включват три басейна (за гореща, студена и хладка вода), две съблекални (мъжка и женска), вестибюли и светилище на богините-нимфи (нимфеум). Открит е строителния надпис, който сега е част от експозицията на РИМ-Стар Загора;

 • баня от османския период, която е преустроена в съвременна къпалня.

Дейности по проекта:

 • Възстановяване на храмовата постройка и ритуалното стълбище към нея;

 • Допроучване на римските терми и локализиране на нимфеума;

 • Извършване на консервация, реставрация и социализация на целия археологически комплекс в съвременна среда.

Индикативна стойност на проекта 20 000 000.00 лева

 1. Концепция за „Интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“

Община Стара Загора участва с проект „Изграждане на интегриран болничен клиничен комплекс за превенция, лечение и рехабилитация на деца“, обхващащ дейностите: ранна диагностика на вродени социално значими заболявания по време на бременността, лечение на деца от 0 до 18-годишна възраст и своевременна рехабилитация на нуждаещите се при установени нарушения с неврологични и опорно-двигателни заболявания на подрастващите.

Партньори на община Стара Загора за реализиране на дейностите, предвидени в КИТИ на територията на град Стара Загора са:

 • УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“

 • Тракийски университет Стара Загора

Основни дейности по проекта:

 1. Управление, организиране и провеждане на обществени поръчки, прилагане на мерки по публичност и отчетност на проекта.

 2. Изработване на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажните работи за изграждането на интегриран болничен комплекс на територията на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ и за Междуобластен комуникационен и симулационен комплекс за подготовка на кадри в областта на здравеопазването.

 3. Предпроектно проучване и изготвяне на анализ „разходи-ползи“.

 4. Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждането на интегриран болничен комплекс на територията на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ и Междуобластен комуникационен и симулационен комплекс за подготовка на кадри в областта на здравеопазването.

 5. Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствие на проектната документация с основните изисквания към строежите във фаза „Работен проект“ и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи за изграждане на интегриран болничен комплекс на територията на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ с обхват от пренатална и детска здравна грижа и Комплекс за подготовка на кадри със симулационен център.

 6. Доставка на оборудване и обзавеждане за нуждите на интегриран болничен комплекс на територията на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ с обхват от пренатална и детска здравна грижа и Междуобластен комуникационен и симулационен комплекс за подготовка на кадри в областта на здравеопазването

 7. Преквалификация и повишаване нивото на компетенции на персонала на интегриран болничен комплекс на територията на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ с обхват от пренатална, неонатална и детска здравна грижа.

 8. Доставка на специализиран транспорт

 9. Изграждане на интегрирана информационна система междуобластните и общинските лечебни заведения с телемедицина за осъществяване на консултативна дейност от лечебното заведение.

 10. Ремонт и оборудване на 65 здравни кабинета в училищата и детските градини в община Стара Загора.

Внедряване на интегрирана информационна система за електронно детско и училищно здравеопазване „Joystick Kids Healthcare“.

Предстои партньорските проекти на Община Стара Загора по Програмата за развитие на регионите да бъдат подложени на обществено обсъждане, съобщи Мирослава Шопова.

Росица Ранчева