Икона „Първите стъпки на Христос“ – любопитно

Икона „Първите стъпки на Христос“
Датировка: 16 век
Така се нарича една от най-редките икони в православния свят, която трудно може да се види по храмовете или като преносима икона. На иконата е изобразена Богородица в цял ръст, която простира ръцете си, за да помогне на малкия Иисус в първите му стъпки. Именно от там и идва и името на иконата – „Първите стъпки на Христос“.
Най-старата датирана такава икона, е от 16 век и се намира в манастира Лимонос на о-в Лесбос. В лявата част е изобразена Божията Майка, изправена и в цял ръст, която е леко приведена на дясно. Тя е протегнала ръцете Си към Христа, Който е изобразен като малко детенце, което върви към обятията на Майка Си, и протегнало ръце към Нея. Предполага се, че Христос е на не повече от 2-3 години, макар и децата обикновено да правят първите си стъпки между 8-9 месеца.
Остава въпросът откъде е вдъхновен този сюжет. Смята се, че иконата е единствена по рода си в православната иконография. Любопитно е да се отбележи, че подобен сюжет не се среща нито в Евангелията, нито в някое от апокрифните писания. Вероятно тълкуванието произлиза от апокрифното евангелие на Яков, където се описват и първите стъпки на самата Богородица. Няма съмнения обаче, че иконата е създадена от майстор от Критската иконописна школа.
Днес в различни храмове могат да се срещнат копия на тази икона, като по-известно е копието в манастира на „Св. Герасим Йораднски“ в близост до Йерихон. *
На снимките може да видите съвременната икона в манастира „Св. Герасим Йордански“, както и оригинала, датиран от 16 век