Предлагат обучение на учители за STEAM за деца със СОП

За първи път в България учители ще могат да се присъединят към програма за обучения, свързани с прилагането на STEAM при деца с умерени обучителни трудности (СОП). Дейностите се извършват по проект SpicE (Special Education STEAM Academy). Програмата за обучение на учители се състои от три последователни етапа:

Фаза 1: Отворен онлайн курс, провеждан в асинхронна онлайн среда;

Фаза 2: Програма за смесено обучение, предоставяна както в синхронна, така и в асинхронна среда;

Фаза 3: Програми за обмен на преподаватели, предоставяни в синхронна учебна среда с физическо присъствие на всички участници и преподаватели (Гърция, Кипър, Испания, България)

Учителите ще бъдат включени и в общност, в която да обменят идеи със свои колеги от Европа.

Задължително условие: Владеене на английски език

За повече информация: https://www.dipku-sz.net/blogm_Articles/Article/137/?PU=1…

Ако желаете да се присъедините или имате въпроси относно възможността, може да се свържете с нас на имейл: maria.zheljazkova@trakia-uni.bg