96.5 млн. лв допълнително ще има за държавните културни институти*

С приемането на Закона за държавния бюджет за 2024 г. ОТПАДАТ рестрикциите в чл. 23а от Закона за закрила и развитие на културата, отнасящи се до държавните културни институти, осъществяващи дейност в областта на сценичните изкуства.
Споделяме позицията на председателя на САБ – Христо Мутафчиев 👇👇👇
*******************************************
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
На 30 декември, на прага на Новата година, в бр. 108 на Държавния вестник беше публикуван Законът за държавния бюджет на Република България за 2024 г. https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp… , приет от 49-ото Народно събрание.
✅ В параграф 15 от Преходните и заключителни разпоредби се правят изменения на рестрикциите в чл. 23а от Закона за закрила и развитие на културата, като субсидирането се извършва вече до 120 на сто от прогнозния бюджет на всеки институт, а при наличие на финансов ресурс прагът от 120 на сто може да бъде надхвърлен.
✅ По предложение на министъра на културата се определя ред за преизчисление, размер, както и средната цена на продаден билет за спектакъл или концерт.
ℹ️ Още през 2022 г. Съюзът на артистите в България внесе в Народното събрание официално предложение за отпадане на рестрикциите за държавните културни институти в областта на сценичните изкуства за разглеждане от Комисията по култура и медии. Днес, тези промени са факт и осъзнавайки огромните затруднения, които изпитват театрите и музикалните институти към настоящия момент, вярваме, че това е огромна стъпка към подобряване на ситуацията.
❗️Очаквам Министерството на културата да предприеме незабавни действия за разработване и представяне на формула за разпределяне на средствата, както и модел на финансиране в сценичните изкуства, така че да бъдат повишени значително възнагражденията на всички творци и специалисти, които са ангажирани в този сектор.
❗️Припомням, че в т. 3.2.19 от Програмата за управление на Република България 2023-2024 се очаква Министерството на културата да предложи механизъм, чрез който повишаването на стандартите и субсидията се обвързва автоматично с повишаването на възнагражденията.
🙏Използвам възможността да благодаря на Антоанета Цонева, Тома Биков и Фатме Рамадан, които внесоха това предложение като представители на Комисията по култура и медии и го защитиха в Народното събрание!
✅ В Закона за държавния бюджет за 2024 още са предвидени 96,5 млн. лева допълнително за изпълнение на политики в областта на културата и изкуствата.
Съюзът на артистите в България ще инициира среща на представителите на всички синдикални и браншови организации, на творческите съюзи и асоциации с покана към министъра на културата за обсъждане на разпределението на тези средства, както и за определянето на условия и приоритети за бъдещите сесии за финансиране в отделните направления.
Дарин Петков
директор на Държавен куклен театър Стара Загора
* Заглавието е редакционно