Стара Загора:Това са одобрените за безплатно саниране сгради

Одобрени за саниране по Плана за възстановяване и устойчивост в гр.Стара Загора са 8 многофамилни жилищни сгради. Сградите са на следните адреса:

– ул.Младост № 27 в кв.Железник

– ул. Христо Ботев № 149

– ул. Цар Иван Асен II № 63

– ул.Генерал Гурко № 101

– ул . Райна княгиня № 2

– блок № 7 в квартал Самара 3

– ул.Димитър Подвързачов № 3

– ул. Митр. Методий Кусев № 60

През януари 2024 г. ще започне подписването на договорите с общините за предоставяне на средствата, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ, на одобрените за финансиране сгради. От своя страна, местните власти ще сключат договори с одобрените блокове. За да не се губи време, общинските администрации могат да започнат да обявяват обществени поръчки за избор на изпълнители преди тяхното сключване. При своевременното им провеждане, изпълнението на предписаните за обновяване на сградите мерки ще може да започне още през строителния сезон на 2024 г.

Строително-монтажните работи също трябва да се извършват при спазване на предвидените графици, защото срокът за изпълнение на дейности с финансиране по линия на Плана за възстановяване и устойчивост е средата на 2026 г.