Президентът на Европейския борд за ветеринарни специализации проф. Хейко Натуес гостува на Тракийския университет

Президентът на Европейския борд за ветеринарни специализации проф. Хейко Натуес гостува на Тракийския университет по покана на ректора проф. Добри Ярков.

Специализанти, студенти и преподаватели от Ветеринарномедицинския факултет се срещнаха с него, за да се запознаят с възможностите, които дава европейската организация на ветеринарните специалисти.

Европейския борд за ветеринарни специализации се ангажира да ръководи и насърчава професионалното обучение и сертифициране на ветеринарни специалисти в Европа за подобряване на здравето и благосъстоянието на животните и общественото здраве.

EBVS е организацията чадър за ветеринарни специалности в Европа.

Европейските специализации са висококвалифицирани в различни дисциплини, включително анестезия и аналгезия, специализирана медицина за коне, дерматология, стоматология, образна диагностика, спешни и интензивни грижи, неврология, офталмология, спортна медицина, хирургия, репродукция, хуманно отношение към животните и поведение, обществено здравеопазване, здравеопазване на водните животни, управление на здравето на говедата, свинете, дребните преживни животни, ветеринарна наука за птиците, зоологична медицина, медицина на лабораторни животни, микробиология, клинична патология, патология, фармакология и токсикология, паразитология и сравнително хранене.

Срещата на ветеринарномедицинските специалисти с проф. Натуес премина при изключително голям интерес към възможностите, които предоставя Европейския борд и с обещания за сериозна работа в продължаващото им обучение.