Първите конкурси за училищни директори започват през януари 2024 г.

За учебната 2024/2025 г. професионалните паралелки трябва да са повече от професионалните, като желателно е съотношението да е 70% към 30%.

Първите конкурси за директори на училища ще бъдат обявени през януари 2024 година. Това стана ясно по време на националното съвещание на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков с началниците на регионалните управления на образованието (РУО). В срещата участваха заместник-министрите Емилия Лазарова и Мариета Георгиева, началникът на кабинета на министъра Наталия Михалевска, директори на дирекции и експерти от МОН.

Съвещанието бе свикано от министър Цоков за подготовка на системата за първите училищни конкурси и обсъждане на оперативните въпроси, свързани с тях. Припомняме, че преди дни бяха обнародвани новите правила, които предвиждат повече практически казуси, намаляване на субективните критерии, както и по-голям брой практически задачи, насочени към придобити знания. Предвижда се и процедурите да бъдат аудио и видео записвани. През януари ще бъдат обявени първите конкурси от регионалните управления, като поетапно ще стартират и останалите, стана ясно по време на съвещанието.

В област Стара Загора 32 са училищата, за които ще се провежда конкурс за директори.

Организацията по планирането на държавния план прием и сформирането на паралелките в комуникация с бизнеса бе друг акцент в дискусиите. Посочено бе, че професионалните паралелки трябва да са повече от профилираните, като е желателно съотношението да е 70% към 30%.

„Нашата обща цел е да постигнем най-доброто за всяко дете и зная, че можем да го направим само когато всички в системата работим заедно и в пълна координация. Затова и бе много важно да свикаме тази среща сега и да обсъдим всички детайли заедно, за да взимаме най-добрите оперативни решения“, подчерта проф. Цоков. Друг важен въпрос, който бе обсъден, беше работата на екипите по Механизма за обхват на децата и учениците в детски градини и училища. Министър Цоков подчерта, че ще продължи строгият контрол и от страна на МОН, а началници на РУО споделиха работещи модели за мотивиране на деца от уязвими групи и техните семейства да посещават училище.
Тема на дискусията бяха и мерки за повишаване на ефективността на обучението, за повече усилия и индивидуален подход. Коментирани бяха и възможностите за използване на ресурсите в електронната платформа „Дигитална раница“.

Долап.бг