ВАС потвърди законността на Международния конкурс за Център за експериментално куклено изкуство – Стара Загора

Върховният административен съд (ВАС) потвърди решението на Комисията за защита на конкуренцията по отношение законността на проведения Международен архитектурен конкурс за идеен проект за Център за експериментално куклено изкуство- Стара Загора.

Конкурсът е проведен законосъобразно, а решението на КЗК е валидно, допустимо и правилно. Въз основа на цялостно изяснена фактическа и правна обстановка ВАС счита, че КЗК е произнесла законосъобразен акт, който следва да бъде оставен в сила.

Според съда, КЗК е отговорила подробно и аргументирано на всички твърдения на жалбоподателите и съображенията й се споделят изцяло от ВАС. Съдът смята, че представеното към касационната жалба становище от Камарата на архитектите в България не следва да бъде обсъждано в настоящото производство, тъй като това е организация, която не е страна във възлагателната процедура.

В заключение съдът постановява, че оставя в сила решението на КЗК от 12.10.2023г. и осъжда жалбоподателя Е.Попов да заплати на Държавен куклен театър Стара Загора сумата от 2000 лв. разноски по делото. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

През юли т.г. в Международния архитектурен конкурс за идеен проект за Център за експериментално куклено изкуство – Стара Загора участваха 98 проекта от целия свят. Победителят UNAS Studio спечели наградата от 10 000 лева и ще бъде поканен да изработи технически и работен инвестиционен проект и авторски надзор за изграждане на нова сграда.

Цялата процедура след произнасяне на журито бе стопирана от две жалби в КЗК и в последствие от обжалване във ВАС, което забави с пет месеца сключването на договори с наградените.

С днешното решение на ВАС, публикувано на Игнажден, ден свързан с раждането на новото Слънце, Кукленият театър на Стара Загора поздравява всички съпричастни с голямата мечта Стара Загора да има модерен Център за експериментално куклено изкуство.

Велизара Цонева