Студенти на Тракийски университет са на практически обучения в европейски ферми и зоопаркове

През изминалите седмици студенти от Аграрен Факултет и Ветеринарно медицински факултет на Тракийския университет с посетиха няколко ферми и зоопаркове в Сърбия, Австрия, Чехия, Унгария, Словакия. Целта на визитите бе практическо обучение за надграждане на техните знания в областта на специфики в изхранването на различни видове животни, качества на получените продукти от животински характер, разглеждане на различни автохтонни и месодайни породи говеда, овце и свине, запознаване на спецификите на магарешкото мляко. Ръководител на групата бе д-р Руско Петров, докторант от Катедра „Общо животновъдство“ на ВМФ.

Обучението започна с най–голямата ферма за магарета в Стара Планина в Сърбия, която се намира в Цариброд. Магарешкото мляко има сладък вкус, в него има над 5% млечна захар и много малко мазнини, което го прави диетично. При Правилно хранене и отглеждане едно женско магаре през годината може да даде 60-80 литра мляко.

Следващата спирка от обиколката бе в BOA FARM Австрия – ферма, с която си партнира Тракийски университет. Фермата е специализира за производство на говеда от породата Абърдийн Ангус и на свине от Schwäbisch Hällische Landschwein (стара немска порода) и Duroc. Кръстоската прасета се отличава със страхотни майчини способности на майки SHL, а Duroc внася страхотна мраморност в породата. Породите се отличават с висококачествено месо.

Обучение премина през зоопарк Сегет, Унгария и зоопарк Прага, Центъра за спасяване на диви животни и размножаване на ловни соколи Záchranná stanice pro zraněné živočichy Huslík, Центъра за диви животни Záchranná stanice pro živočichyр, зоопарк Ходонин, Чехия и размножителният център за хищни птици в Харингсее, Австрия. Студентите имаха възможност от близо да се запознаят с техните различни, стари и местни породи говеда, овце и свине. Техните специфики при хранене и отглеждане. Във всичките зоопаркове и Спасителни центрове имаше изнесени лекции за спецификите при храненето и отглеждането на белошипи ветрушки, ловни соколи и мършоядни птици.

Студентите имаха възможност да се включат и в прегледите на пациентите в една от най- голямата клиника за диви и екзотични птици в Чехия – Veterinary clinic Mada, Kralupy nad Vltavou заедно с д-р Tereza Zahalkova докторант в Czech University of Life Sciences Prague (CZU).

Обучението приключи обратно в Сърбия с Уъркшоп „Завръщането на лешоядите в Стара планина“ Сърбия, като екипа изнесе лекция на тема: Captive breeding Griffon Vultures (Gyps fulvus), Egyptian Vultures (Neophron percnopterus), Cinereous Vultures (Aegypius monachus) and Bearded Vultures (Gypaetus barbatus).

Благодарности на Сергей Иванов, Антонин Вайдал, Daniela Wintereder, Lubos Vanek, Slobodan Markovic и Tereza Zahalkova за топлото посрещане и знанията които попиха студентите от тях.