Деветокласници от ППМГ „Гео Милев“ отправиха предлжение до МОСВ

На 15 декември 2023 г. в 9д клас на ППМГ „Гео Милев“, Стара Загора се проведе час по химия и опазване на околната среда📔. Същата химия като предните пъти, но сега на английски език. Дотук, нищо кой знае какво, като се има предвид, че учениците от паралелката са профилирани в областта на биологията, химията и английския език. И последното щеше да е вярно, ако наскоро в обществото не излезе информация, че учениците в България учат, но нямат умения. Нищо подобно…
Учениците от класа бяха разделени на три отбора. Всички нахъсани за победа✨️. Всички претендиращи, че знаят най-много. Журито в лицето на Сияна Каракашева, Симона Калончева и Симона Тричкова даде начало на презентирането.
Отбор Wondering Minds (Бетина, Веселина, Доника, Жаклин, Кристиян, Рая и Таня) започна с темата за киселинните дъждове🌧. Отбор Unstable Chemists (Виктория, Вилислав, Габриела, Джулия, Елеонора, Ивайло, Яна и Яница) говори за парниковия ефект. Отбор Environmentalists (Александра, Анна, Виктор, Дария, Ивелина, Кремена и Симона Гочева) за обезлесяването🪓. Всяка презентация приключваше с предложение за официално писмо✉️ адресирано директно към Министерство на околната среда и водите ( МОСВ). Дръзко нали? И да, бяха написани писмата на трите отбора, съставени според изискванията за писане на Formal Letter📃, и трите представени пред журито и гостите на интердисциплинарния час.
Тук е мястото да споменем и Ивайла…, която почти незабележимо, и недоловимо за улисаните в надпреварата свои съученици, прилагаше на практика знанията си по роден и чужд език, по химия и биология, като симултанен преводач на гостите на събитието. Нелека задача, но пореден мост между познанието, и умението да го представиш напрактика.
Последва нелек, но неизбежен момент, а именно класиране на отборите. След посочване на силните и не толкова силните страни на всеки отбор, бяха раздадени грамоти🏆. Председателят на журито, Сиана Каракашева се обърна към гостите на събитието, а именно директорът на ППМГ „Гео Милев“, г-жа Мариета Петрова, и заместник-директорът по учебната дейност г-жа Галина Тонева и ги изненада с коледни подаръци.
Всъщност, стана ясно, че това не беше обикновен урок по химия или по английски език. Абстрактната наука, абстрактното знание, се бе превърнало в практическо умение, в skills, и същите тези български ученици, свободно представиха на английски, това, което бяха учили по химия, биология и ….български език. Мостът между науките беше факт, мостът между знанията и уменията, също!
Прекрасно, нали?
Майа Найденова