Приятели на водата ще осиновяват едноока забулена сова

На 14-ти декември 2023 г. момичетата и момчетата от екоклуб „Приятели на водата“ организираха коледен благотворителен екобазар. Той премина под надслов „Коледен полет“ с кауза осиновяване на еднооката забулена сова от „Зелени Балкани“.
На базара се предлагаха разнообразни сувенири, предмети и бижута, изработени от рециклирани материали, рисувана глина, арт вази от кенчета, картини с хербарий, екоторбички, картички и други. Благодарим на Пламена Колева, Йоана Чепова, Стефани Георгиева и всички, които допринесоха за успешната акция.
Благодарим и на цялата училищна общност, която ни подкрепи по време на самия базар. С личен принос се включиха кметът на Стара Загора Живко Тодоров и министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева.
В същия ден екодоброволците Пламен Димитров, Георги Чорбаджийски и Живодар Динев посадиха в двора на гимназията кедър и червен дъб, дарение от момичетата и момчетата на Младежки воден парламент. Дръвчетата ще заместят мястото на изсъхнали екземпляри. Растителните видове осигури Сияна Райкова, възпитаник на гимназията, която е част от „Приятели на водата“, а от тази година е избрана единодушно и за координатор за Източнобеломорски район към младежката доброволческа екоорганизация на национално ниво.
Радка Радева