Извънредна сесия на ОбС Стара Загора ще се проведе в понеделник

На основание чл. 50, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, на 18 декември 2023 г. от 10:00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет Стара Загора.

Красимира Кънева – Пенкова

Експерт „Връзки с обществеността“