Международният ден на ветеринаря празнуваме на 14 декември

В древния Рим понятието „veterinus“ означавало „товарен добитък“ и там за пръв път лечителите на животни са наречени „medicus veterinarius“ – ветеринарни лекари.

До освобождението на България от османска власт в страната няма квалифицирани ветеринарни специалисти. Първи организатори на ветеринарната медицина в България са ветеринарни лекар и от руската армия след Освобождението през 1878 г. По покана на българското правителство много от тях остават в България. Сред тях са имената на Иван Нейман, Иван Вознесенски, Ото Калнинг, Карл Расс и други. Ветеринарната служба се формира отначало в рамките на санитарната служба.

Първият законодателен акт, с който се подсказва необходимостта от организирането на ветеринарна служба е „Временни правила за устройването на медицинско управление в България“. Утвърден е на 11 февруари 1879 от Първото обикновено народно събрание.

Първата ветеринарно-бактериологична станция е открита през 1901 г., а през 1923 г. е открит и Ветеринарно-медицинският факултет при Софийския университет.

Висока чест и гордост за Стара Загора е, че Ветеринарномедицинският факултет на Тракийски университет е на най-високото професионално и научно стъпало, не само в страната, но и в Европа. Това е единственият факултет, който е защитил европейска акредитация, т.е. дипломите на завършилите това висше учебно заведение важат в целия свят. Към факултета е и първата в България Ветеринарна болница, която работи 24 часа 365 дни. Предстоящо е откриването на нов научен институт по зоолозия.

Доказано е, че тук са най-добрите преподаватели и специалисти, а завършилите студенти се реализират на 100% в страната и чужбина.

Честит и благословен да е празникът Ви

и от Долап.бг