11 декември е Световен ден на планините. Как човешката дейност уврежда екосистемите?

Отбелязваме днес Световния ден на планините. Основната идея на уредниците е да насочат вниманието на хората към това какъв брой са значими те за планетата, както и да се подхващат начинания за опазването им .

Планините са еко системи, които имат световно значение, като източник на чиста вода. Те заемат близо 1/4 от повърхността на Земята и са дом на повече от 720 милиона души.  В резултат от замърсяването на околната среда, популацията в планинските региони все по-често се сблъсква със суша и апетит. Увеличава се броя на свлачищата, наводненията и други стихийни бедствия. Планините са застрашени най-много от нерегулируема сеч, застрояване, заболявания по дърветата, изчезващи скотски и растителни типове. Последствията от тези проблеми водят до районни спорове. Затова организаторите призовават да пазим природата.

Източник: euronewsbulgaria.com