Посланиците на здравето от ІХ ОУ „Веселин Ханчев“ са вицешампиони в страната

Избери здравето пред тютюнопушенето и алкохола!“ е ПРОЕКТ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 7 „а“ КЛАС  на Девето основно училищеВеселин Ханчев„, гр. Стара Загора в Националния  конкурсПосланици на здравето„.

На 8 декември 2023 г. в София се състоя церемонията по връчване на наградите в Националния конкурсПосланици на здравето„. Организира се от Министерството на здравеопазването в партньорство Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Министерството на културата и др., вече 15 години.

Учениците от 7.а клас на Девето основно училищеВеселин Ханчев„, град Стара Загора изживяха изключителен момент на гордост, тъй като техният проектИзбери здравето пред тютюнопушенето и алкохола!“ беше отличен със заслужени награди. Проектът на учениците нареченИзбери здравето пред тютюнопушенето и алкохола!“ не само привлече вниманието на журито, но и се нареди на II място във възрастовата група 5-7 клас при Министерството на здравеопазването и на III място при Държавната агенция за закрила на детето. Успехът е повод за гордост и потвърждение, че образователната институция не само предоставя знание, но и формира активни и отговорни граждани. Учителите и ръководството изразяват благодарност към учениците за техния принос и се надяват, че този успех ще бъде стимул за бъдещи проекти и инициативи, насочени към здравословния начин на живот в училище.

Мария Горчева

директор на ІХ ОУ „Веселин Ханчев“