Студенти на тракийски университет придобиха правоспособност за работа със земеделска техника

🚜 Общо 11 нови курсисти – 10 студенти на Аграрен и 1 студент от Ветеринарномедицински факултет получиха своите свидетелства за придобита правоспособност за работа със земеделска техника от категориите: Твк, Твк-З и Твк-М. Набирането на още желаещи за придобиване на правоспособност продължава.
Завършилите студенти, преминали успешно през съвместната обучителна програма на Тракийски университет и Автошкола „Паунов“, получиха своите свидетелства за правоспособност, връчени лично от зам.-ректора по административно-стопанска дейност – проф. д-р Румен Бинев, г-н Диян Паунов – управител на школата и инструкторът – доц. д-р инж. Галин Тиханов .
Общо 10 възпитаници на Аграрния факултет и един  студент от Ветеринарномедицински факултет вече притежават официален документ за управление на колесни и верижни трактори и агрегатирани към тях работни машини (категория Твк). Седем от тях придобиха право за управление и на специализирана и специална самоходна земеделска техника (комбайни, силажокомбайни, косачки и др. ) – категория Твк-З . Четирима  придобиха и право за управление и на специализирана и специална мелиоративна техника (машини за земни работи) – категория Твк-М.
Доц. Тиханов поясни, че  в края на тази седмица 7 нови курсисти започват обучението за мелиоративна техника – категорията Твк-М. На други 11 курсисти им предстои заключителен изпит за категория Твк.
Студентите благодариха на своите преподаватели за възможността да преминат през това обучение, тъй като чрез него те не само са придобили официален документ за правоспособност, но и са усвоили важни практически умения за подготовката на земеделската, мелиоративна и прибираща техника.
–––
ℹ️ Ако желаете да придобиете правоспособност за работа със земеделска и горска техника от категории: Твк, Твк-З и Твк-М при преференциални условия, можете да се обърнете за допълнителна информация към инструктор доц. Галин Тиханов, тел: 0885 584 370, e-mail: galin.tihanov@trakia–uni.bg