Евреите по света празнуват празника на светлината Ханука

От тази вечер и в продължение на следващите осем дни евреите по света отбелязват празника на светлината Ханука.
Празникът напомня за едно от най- важните събития в историята на Израел станало през II в. преди новата ера-въстанието срещу Антиох IV
Легендата за празника разказва следното:
Древен Израел се намирал под елинска власт. Тогава управлявала династията на Селевкидите, Император Антиох заплашва със смърт евреите, които спазват законите на Тората . Службите в Храма са забранени, а светлината от менората – ритуалния седемсвещник, угасена и осквернена. Преданните на Тората евреи под предводителството на Йехуда Макаби от рода Хашмонаим се вдигнали на бунт.
Малкото на брой, но самоотвержени въстаници успели да победят многочислената и силна войска. Когато влезли в осквернения храм, те поискали да запалят отново светлината, но намерили само малка стомничка с осветен зехтин,достатъчен да гори един единствен ден. Тогава и станало чудото – светлината горяла в свещника цели осем дни,точно толкова, колкото били нужни, за да бъде приготвено ново, осветено масло.
Затова и до днес евреите честват героичния подвиг на освобождението от робството За тях истинския символ на Ханука е победата на шепа хора над най-силната тогавашна армия, завладяла целия древен Изток.
В чест на празника във всеки еврейски дом се поставя на прозореца ханукия, а на децата се раздават подаръци и лакомства. Така всички евреи по света почитат чудото, случило се приблизително през 3600 г. от еврейския календар или през 167-169 г. преди новата ера.
Цялото семейство се събира около запаленият свещник, наречен Ханукия. Той може да е във всякакви разновидности, цветове и големина, но броя на свещите задължително е 8+1. Всички са на едно ниво, освен деветата, в средата,наречена „шамаш“ /което означава обслужваща/ и с която се палят всяка вечер поредния брой свещи. Тя е винаги с едно стъпало по-нагоре от останалите ,.
Всяка вечер след залез слънце от началото на празника броя на запалените свещи се увеличава с още една ,докато в последния, осми ден и осемте свещи са вече запалени. Общият брой на свещите е 44.
След запалването на поредния брой свещички , по традиция всички членове на семейството ,деца и възрастни завъртват севивон.( вид пумпал) с четири страни
Севивон е най-добрият начин да се отбележи празника.
На всяка една от четирите страни на пумпала е означена буква която символизира нещо
Н( нун) נ нес – чудо
Г(гимел) ג гадол- голям
Х (хей) (тук една малка скоба-в същност х не се произнася , чува се ей :))- ה ая беше
Ш (шин) ש – шам там
НЕС ГАДОЛ АЯ ШАМ -Там стана голямо чудо
По време на празника се ядат сувганиот (понички с пълнеж), пържени в растителна мазнина, която да напомня за ритуалното масло в храма
От Дени Папо
Victoria Vselena ограничи к