Древните български руни – любопитно

Според изследователите древните български руни са древния символичен език на Вселената. Езикът на символите е универсален ,но ние днешните българи сме го забравили. Днес сме се спуснали да учим английски и даже заместваме някои красиви български думи с чуждици. А някога в зората на времето българският език и българските руни са имали магическа сила.

Нещо повече – много хора са се опитвали да разчетат странните символи в житните полета на Англия ,но ако обърнете внимание ще видите ,че много от тези символи ,оставени от неизвестни същества с послание за земните хора са точно тези забравени от нас символи на древните български руни. Понякога един симовол може да бъде по-силен от цели армии !Нека си припомним значението на нашите БОЛГ-АРИЙСКИ символи и да ги ползваме днес в дома си за защита и благоденствие !

Навярно много от вас имат в дома си бродирани покривки с български шевици ,но символиката на българската шевица запазена от нашите баби вече е непозната за нас. Все повече изтласкваме от домовете и дрехите си тези магически древни символи, които са имали и защитна сила .

Време е да си припомним забравеното древно българско знание за древните руни

Магическият древен български език е можел да променя реалността и да въздейства върху материалната действителност. Може би е време днес да отворим очите си и да върнем познанието и силата на българския род, рода на МАГИТЕ .

Plamena Girginova