„Активни днес – доброволци“ кампания за насърчаване на доброволчеството за обединение на обществото

„Активни днес – доброволци“ кампания за насърчаване на доброволчеството за обединение на обществото

Във връзка с отбелязването на Международния ден на доброволеца на 5 декември, Сдружение “Български щит“ стартира тематичната си кампания „Активни днес – доброволци“. Тя се реализира в рамките на проекта „Ангажирани и осъзнати граждани на съвременна Република България“и цели да обедини различни общности в България чрез две въздействащи събития, посветени на популяризирането на основните ценности на доброволчеството, спортсменството и другарството.

Творчески конкурс „Доброволчеството през моите очи“

Конкурсът стартира на 5 декември 2023 г. и предизвиква деца и ученици на възраст от 3 до 18 години от цялата страна да изразят своето разбиране за доброволчество чрез снимки, рисунки и литературно творчество. Творбите ще бъдат показани на благотворителна изложба по време на организираната от “Български щит” олимпиада „Активни днес“ на 27 януари 2024 г. в гр. Пловдив. Приходите от изложбата ще бъдат използвани за закупуване на инвалидни колички за хора с ограничена подвижност. Всяко училище и институция може да изпрати до пет творби. Победителите в трите възрастови категории на конкурса, ще бъдат наградени с грамоти, медали и трофеи.

Регламент и форма за участие тук: https://bitly.ws/34jhU

Олимпиада „Активни днес”

На 27 януари 2024 г., олимпиадата ще събере на приятелско съревнование  в гр. Пловдив участници от 14 до 29 години от цялата страна.  Събитието има цел да популяризира доброволчеството, спортсменството и другарството като обществени ценности. Младите хора ще се включат в различни игри, а победителите, независимо дали са индивидуални участници илиотбори, ще имат уникалната възможност да номинират кауза, която екипът на сдружение “Български щит” ще  приеме и осъществи, насърчавайки участието на общности и тяхната социална отговорност.

Форма за участие: https://bitly.ws/33BWo

Сдружение “Български щит” очаква активните млади хора да се включат в двете инициативи, за да открият заедно обединяващите ценности на общностите в България.

За организаторите:

Събитието се реализира по проект „Ангажирани и осъзнати граждани на съвременна Република България“ на Сдружение “Български щит”, финансиран по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта (2023-2025) на Министерство на младежта и спорта на Република България.

За Международния ден на доброволеца

Международният ден на доброволеца се отбелязва всяка година на 5 декември и дава възможност на организациите и на отделните хора да се запознаят с приноса на доброволчеството по света. Денят има цел  да насърчи правителствата да подкрепят и популяризират доброволческите усилия и приноса на доброволците за постигането на устойчиво развитие в съвременния свят.