Годишни награди на Научно-технически съюз – Стара Загора

ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА НТС – СТАРА ЗАГОРА ЗА 2023 година /28-мо издание/

 

Награда за принос в област:

Име, презиме, фамилия

 месторабота

Професионален принос Комисия

Съучредител на наградата

 

Електротехника

 

 

 

 

инж. Пламен Костадинов Бонев

Електроразпределение Юг ЕАД

Дигитализиране на мрежа ниско напрежение, собственост на Електроразпределение Юг в географска информационна система на територията на Стара Загора.

инж. Георги Димов

инж. Росица Жекова

инж. Димитрина Данаджикова

инж. Атанас Генчев

инж. Искрен Искров

 

Електроразпределение Юг ЕАД

 

Минно дело и геология

инж. Иван Марков Марков

„Мини Марица – изток“ ЕАД

Разработване на технология за изземване на въглища при рязко задигане на въглищния пласт в района на скалното издигане – ІІ ПИК. Усвояване на въглищните залежи от І и ІІ откривен хоризонт и І и ІІ въглищен хоризонт.

 

 

инж. Иван Арсениев

инж. Димитър Чолаков

инж. Ясен Чаушев

инж. Милен Манов

инж. Бинка Ангелова

 

„Мини Марица – изток“ ЕАД

 

Архитектура

 

арх. Виолетта Георгиевна Бакунина

ЕТ АПРОПО -Виолетта Бакунина

 

 

Проектиране на сграда по въведени стандарти. Иновативен проект с прилагане на стандарта за екологично строителство EDGE-„Превъзходство в дизайна за по-голяма ефективност“ (платформа за проектиране и сертифициране на енерго-ефективни сгради).

 

арх. Петър Влахов

арх. Георги Чернев

арх. Явор Янулов

арх. Ива Алтънова

л. арх. Биляна Димитрова

КАБ Регионална колегия – Стара Загора
Хидротехника

инж. Андон Тодоров Тонев

Управление води Стара Загора ДЗЗД

Изграждане на ВиК-проекти: 1. Площадкови ВиК мрежи и сгради, локално пречиствателно съоръжение в логистичен център на „Брадърс логистик“ ООД; 2. „Автосервиз“, м-т „Д. кладенец“, з-ще Ст. Загора – площадкови ВиК мрежи, сградни ВиК, пречиствателно съоръжение; 3. „Изграждане ВиК структура, обслужвана от ВиК ЕООД – Стара Загора“.

инж. Иван Димитров

инж. Жаклина Смилянова

инж. Татяна Манчева

инж. Теньо Шиков

инж. Соня Велева

„Ауто Про“ ЕООД–Ст. Загора

 

Геодезия и земеустройство

инж. Дияна Иванова Балева

АГКК – СГКК – гр. Стара Загора

Контрол, приемане и одобряване на геодези-ческа мрежа с местно предназначение и работна геодезическа основа. Извършен е контрол относно изработена ГММП на 13 села от Общ. Стара Загора и РГО на 10 села от Общ. Казанлък в съответствие с изискванията на действащата НУ. Проверката е извършена на терен чрез контролни измервания в реално време и са определени координатите на точките в БГС 2005.

инж. Румен Георгиев

инж. Галина Карагяурова

инж. Нели Старчева

инж. Тихомир Калчев

инж. Павлин Георгиев

 

„Глобал Гео“ ЕООД

 

Награда за принос в област:

Име, презиме, фамилия

 месторабота

Професионален принос Комисия

Съучредител на наградата

 

Лесовъдство

инж. Красимир Иванов Димов

ТП „ДГС Мъглиж“

 

Организация на гасене на пожари в района на ТП «ДГС Мъглиж», предпазване ограничаване разпространението на пожар около района на производствена база на военния завод в района на Мъглиж.

д-р инж. Радка Лазарова

инж. Сийка Петкова

инж. Диана Марчева

инж. Мирена Татарджийска

инж. Деян Белемезов

 

ТП „ДГС Мъглиж“

 

Лесотехника

инж. Диана Александровна Хвостова

„Средна гора“ АД

Разработка и внедряване на ново изделие стол модел „Сканенас“. Разработка на техническа документация (технологията и материалите за повърхностна обработка). Обучение на работниците за технологичните изисквания.

инж. Господин Николов

инж. Александър Палешутски

инж. Мирослав Радков

инж. Тонка Иванова

инж. Таньо Михайлов

 

„Средна гора“ АД

 

 

Земеделие

агр. Стефка Веселинова Захариева

ЕТ „Стефка Захариева“

Внедряване и утвърждаване на препарати за биологична растителна защита в Старозагорски регион, алтернатива на химичната борба с вредителите, с цел производство на чиста и здравословна продукция.

доц. д-р Митко Георгиев

гл. ас. д-р Недка Димова

доц. д-р Румен Базитов

ас. Роксана Минева

агр. Васил Денчев

РС по Земеделие

 

Химия и екология

проф.д.н. Нели Христова Грозева

Тракийски университет, катедра Биологични науки

Проучване и разработване на биоактивни субстанции, които се прилагат в животновъдството.

маг. хим. Марина Бояджиева

инж. Дорина Димитрова

инж. Звезделина Янева

инж. Светослава Терзиева

инж. Доника Иванова

 

Тракийски университет – гр. Стара Загора

 

Икономика

д.е.с. Атанас Колев Деянов

ТГ „Княз Симеон Търновски“

Принос в обучението, възпитанието и изграждането на бъдещи кадри в сферата на икономиката и счетоводството като преподавател в ТГ „Княз Симеон Търновски“.

ик. Величка Зайкова

ик. Петя Александрова

д.е.с. Мина Димитрова

д.е.с. Димитринка Пашова

ик. Емил Георгиев

 

„Одит консулт-Пашова“ ООД и

ПИБ АД – Стара Загора

 

Индустриален мениджмънт

Момчил Младенов Тасков

„Фалм солюшън“ ЕООД

Стартиране на нов бизнес; консултира, оценява и изготвя индивидуални предложения за изграждане на животновъдни ферми; предлага машини и оборудване на световни лидери в изграждането и оборудването на ферми.

ик. Илиан Марков

инж. Нина Патронска

ик. Николинка Николова

инж. Живко Желев

ик. Кирил Михайлов

„Техноинженеринг“ ЕООД