На 1 декември отбелязваме Световния ден за борба със СПИН

 • Световният ден за борба със СПИН е този момент от годината, когато се питаме – „Достатъчно добре ли сме информирани като модерно и развиващо се общество?“, „Знаем ли как да се пазим?“ и  „Можем ли да предотвратим разпространението на СПИН?“(СПИН- Синдром на Придобитата Имунна Недостатъчност).

  Датата е определена през 1988 година по инициатива на Световната здравна организация с цел да насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН и да подчертае необходимостта от подкрепа и разбиране за хората, живеещи със това заболяване.

  В света по данни на Глобалната програма по СПИН близо 38 милиона души живеят с ХИВ/СПИН.. Повече от половината от всички нови инфекции са сред уязвими групи и техните партньори. В Европа техният брой е над 776000 души. По данни на СЗО близо  24 милиона лица, живеещи с ХИВ/СПИН, са получили лечение.

  ХИВ е вирус, който атакува имунната (защитна) система на човека, така че тя не може да осигури защита на организма срещу болести и инфекции. Крайната фаза на ХИВ-инфекцията е СПИН. СПИН означава Синдром на придобита имунна недостатъчност . Развива се при инфектиране с човешки имунодефицитен вирус, или ХИВ. След инфектирането с ХИВ човек може да живее с вируса в кръвта си в продължение на години и да се чувства здрав дълго след като този вирус е попаднал в организма.

  Заболяването е пандемично разпространено в целия свят. Счита се, че в света заразените с ХИВ са около 38 милиона, като най-голям е броят на заразените в страни от Африка, Азия и Латинска Америка. В България регистрираните случаи през последните години нарастват, като броят на официално регистрираните ХИВ-позитивни лица у нас  е 1300. Тази статистика не отразява реалната картина на разпространение на ХИВ в страната. Счита се, че вероятният брой на инфектираните е около 4 000.

  На всеки десет минути някъде на Земята някой се заразява с ХИВ. Инфекцията не може да бъде разпозната. Заболяването се установява само с помощта на тест за ХИВ. Той се прави безплатно в лаборатории в цялата страна.