Европейско признание за Клиниката по нервни болести в УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“

ЕВРОПЕЙСКО ПРИЗНАНИЕ ЗА КЛИНИКАТА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ В УМБАЛ „ПРОФ Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД, СТАРА ЗАГОРА
„Можем да бъдем горди, че УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ е една от наградените болници със „Златен статус“ от Европейската организация по инсулт (ESO) по инициативата „ANGELS”свързана с прилагане на съвременно лечение при пациенти с мозъчен инсулт.
Щастливи сме, че всички заедно успяхме със съвместната работа на екипите, участващи в лечението да постигнем резултати на водещи центрове в Европа, работещите с интравенозна тромболиза.
До настоящия момент в първите 4,5 часа от началото на симтомите на инсулта, интравенозната тромболиза е най-ефективното лечение. Колкото по-рано се приложи методът, толкова е по-ефективно е лечението и по-малка е инвалидността на пациента. В Клиника по нервни болести на УМБАЛ „Проф д-р Стоян Киркович“,Стара Загора, времето от влизането на пациента в болницата до започване на лечение с интравенозна тромболиза, т.е. времето „врата-игла“ при 35,5 % от нашите пациенти то е под 45 мин, а при 67,7 % е до 60 мин.
Изказваме огромна благодарност на екипите на Клиника по нервни болести, Спешно приемно отделение, Образна диагностика, Клинична лаборатория, на ръководството на УМБАЛ „ Проф. Д-р Стоян Киркович“ и на всички колеги, дали своя принос за подкрепата, за добрата паралелна работа и за това, че приехте нашата каузата като своя за да спасим живота на нащите пациенте с инсулт в рамките на „златния час“.
Наградата е признание за положените ни усилия, и в същото време е „ тласък“ за нашето професионално усъвършенстване и символ на всеки лекар и медицински специалист , че може да подари „втори живот“ на пациент с инсулт.
Чест е, че сме заедно и продължваме напред!“
проф.Йовчо Йовчев, директор на УМБАЛ „Проф.д-р Стоян Киркович“