Българска компания ще участва в изграждането на широколентов достъп до 780 000 обекта във Великобритания

Българската компания„Телелинк Инфра Сървисис“ (ТИС)подписа нов договор съсCityFibreза участие в „Проекта Гигабит“ на стойност 45 млн. евро, като част от програматана британското правителствоBDUK (Building Digital UK). „Проектът Гигабит“ (Project Gigabit)цели да постигне 85% интернет покритие до края на 2025г. в по-отдалечените райони на страната, достигайки до 780 000 домакинства.

Телелинк Инфра Сървисис е водеща компания в областта на телекомуникационната инфраструктура, която се включи в „Проект Гигабит“като един от основните партньори на CityFibre. Това еедна от най-големите компании за предоставяне на оптичен широколентов достъп в Обединеното кралство, с осигуренаоптична свързаност до над 2 милиона домакинства и предоставяща скорости до 10Gbps.

CityFibre избра Телелинк Инфра Сървисискато един от основните си партньори за първия етап от строителството по правителствената програма „Проект Гигабит“ на стойност 5 млрд. паунда. Целта на тази инициатива е да се изгради важна инфраструктура с гигабитов капацитет в селските райони, като се гарантира, че дори най-отдалечените общности имат достъп до бърза и надеждна широколентова връзка.До момента ТИС има завършени проекти за CityFibre на стойност от над 56 милиона евро, а за в бъдещеновите възлагания по „Проект Гигабит“ се очаква да надхвърлят значително този обем.

Телелинк Инфра Сървисис допринася със своя експертен опит за цялостното покритие на община Съфолк, където над 42 000 домакинства ще се възползват от високоскоростната интернет свързаност. Този проект е в съответствие с целта на правителството на Обединеното кралство за постигане на над 85% покритие с гигабитов интернет до края на 2025г. и на национално покритие до 2030г.

Дина Темелкова, ИзпълнителенДиректор на Телелинк Инфра Сървисис, Българиязаяви: „Разширяването на Телелинк Инфра Сървисис в Западна Европа и по-конкретно във Великобритания и Германия е сериозен успех за нашата компания. Доверието, което имаме от страна на едни от най-големите телеком оператори в Европа, за което свидетелстват директните ни договори сVodafone и Deutsche Telekom, ни мотивира да бъдем още по-прецизни в работата си.За нашия екип е голяма отговорностда участваме в проекти с такова мащабно, социално значение, спомагайки за осигуряването на по-бърза и по-надеждна широколентова свързаност в отдалечени райони.“

Компанията Телелинк България е основана през 2001 г. в София, като поетапно открива офиси и в други европейски държави–Северна Македония, Обединеното кралство, Германия и Албания.През 2017 г., дейносттанаТелелинк е реорганизирана в отделнидружества, като Телелинк Инфра Сървисисизпълнява инфраструктурни проекти в телеком, публичени частен секторПриходите на ТИС за 2022 г. са над 64 млн. евро.

Офисът на Телелинк Инфра Сървисис във Великбритания е открит през 2016 г. и бързо се превръща в основен системен интегратор с годишни приходи, надхвърлящи 40 милиона евро. Компанията е един от основните партньори на Vodafone, CityFibre и Nokia и играе ключова роля в трансформиращи проекти, включително OpenRAN Golden Cluster, както  и новаторската инициатива за транс-атланитческа оптична мрежа на Facebook. С експертен екип от над 200 професионалисти от над 10 държави, Телелинк Инфра Сървисис оказва значително влияние върху развитието на критичната инфраструктура в Обединеното кралство. От изграждането на 5G обекти до свързването на 60 000 домакинства с интернет в Southendonseaпо време на пандемията COVID-19, Телелинк Инфра Сървисисе важна част от телекомуникационнитеуслуги във Великобритания.