Социалната роля на обществената библиотека коментираха в Стара Загора

Работна среща „Социалната роля на обществената библиотека“ за библиотекари от област Стара Загора се проведе в РБ „Захарий Княжески“. Участниците в срещата научиха повече за това как Областният информационен център в Стара Загора си сътрудничи с образователни, информационни, социални и културни институти, какви са добрите практики за информационна и социална подкрепа на местното население с приоритет здравословния начин на живот. Представена бе и темата за социалната роля на обществената библиотека, както и за библиотечната дейност на читалищата в Шейново и Дълбоки.