Екоклубът на ОУ ,,Кирил Христов“ за втора поредна година е награден от Български младежки воден парламент

За втора година екоклубът ,,Посланици на природата“ с ръководител старши учител Екатерина Йовчева към Основно училище ,,Кирил Христов“ спечели наградата на Българския младежки воден парламент (БМВП) за клуб, извършил най-много дейности през 2023 година. Старозагорското училище за пореден път се отличи както с броя, така и с интересните и стойностни дейности, в които е взело участие, с инициативите, които е подкрепило. Тази година почетният приз за младите еколози от Града на липите бе под формата на специален плакет. Новината зарадва възпитаниците на инициативната г-жа Йовчева в разгара на многобройните им активности през изминалата седмица, когато те успяха да се включат в залесяване, както и в ежегодната парламентарна сесия на БМВП, на която по традиция се прави отчет на дейностите, които всеки екоклуб е извършил през годината. Там бе връчена и поощрителната награда, която през следващата година се предава на екоклуба, който е извършил най-много дейности. Младите природолюбители от ОУ „Кирил Христов“ вече са известни от миналата година на членовете на БМВП с многобройните и разнообразни дейности, които реализират всяка седмица по специален екологичен календар.

По повод изключителното признание за младите еколози от ОУ „Кирил Христов“ ръководителката на клуб „Посланици на природата“ г-жа Екатерина Йовчева, която от години мотивира и вдъхновява учениците да мислят екологично, разказва по-подробно за мисията на Българския младежки воден парламент, за принципите на организацията му и за дейностите, на които се посвещават природозащитниците: „Българският младежки воден парламент е фондация, основана на 04.08.2011 година под Райското пръскало – най-големият водопад на Балканския полуостров. Координира своята дейност с Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и с Басейновите дирекции в България. Те оказват логистична, организационна, експертна и ресурсна подкрепа при осъществяване на планирани мероприятия. Целите на БМВП са да мотивира и подпомага дейността на училищните и студентските формирования в областта на опазване на водите и водните екосистеми; да информира младите хора и да им показва колко важна е ролята на водата и нейното управление; да бъде платформа за споделяне на добри практики и сътрудничество в инициативи, свързани с опазването на водните ресурси. На практика обединява дейността на екоклубове в страната и по този начин повишава екологичната култура на младежите в България. В него членуват екоклубове от всички краища на страната. Всеки от тях полага грижи за воден басейн, извършва воден мониторинг и оценка на биоразнообразието и реализира дейностите, планирани в екологичния календар на МОСВ.

Фондация БМВП има и младежко ръководство. То е съставено от президент, двама вицепрезиденти, техните помощници и четирима координатори, съответно за всеки регион, които отговарят за дейността на младежката организация.

Ежегодно Младежкият воден парламент провежда две основни дейности по инициатива на младежкото ръководство, съгласувано с Басейновите дирекции – Екоучилище и Парламентарна сесия. Екоучилището се провежда през месец август. В продължение на пет дена опознаваме флората и фауната на определена област в България. Разделяме се на четири групи – воден мониторинг, биоразнообразие, биорепортери и театрална група, всяка със своя задача. Резултатите обобщаваме в сборник, който от три години излиза и в електронен формат и може да бъде намерен на сайта на БМВП. Парламентарна сесия се провежда в края на месец октомври. По време на сесията създаваме два документа – Декларация и План за дейност. Декларацията е документът, който най-общо ни представя пред институциите и в който описваме нашите задължения към обществото като младежка структура. В планът за дейност описваме какви са нашите задачи през следващата календарна година. Ние мислим глобално, но действаме локално. По този начин успяваме да привлечем повече хора към нашата кауза, която е да се грижим за природата и нейните води. От 2013 година насам БМВП провежда ежегоден обмен с Френския младежки воден парламент чрез участие на френска делегация в българското екоучилище и участие на българска група в екоучилището във Франция.

През 2022 година, мотивирани да продължим да разпространяваме дейността си и да осъществяваме основаната си цел, а именно повишаване на екологичната култура на младото поколение в България, решихме да кандидатстваме за финансиране по програмата EUTEENS4GREEN, която е съфинансирана от Европейската комисия. Написахме проект, който именувахме ,,Pure air for green future” (,,Чист въздух за зелено бъдеще“) и спечелихме финансиране в размер на 9800 евро за реализиране на предложените дейности. Община Гълъбово бе избрана от участниците в Младежкия воден парламент като район за изпълнение на проекта, тъй като попада в обхвата на регионите от Териториалните планове за справедлив преход в рамките на ЕС, които са най-силно засегнати от социалните и икономически въздействия на прехода към нисковъглеродни емисии.

Програмата EUTEENS4GREEN стартира като отговор на нуждите към настоящата екологична ситуация в Европа и света. Тя предлага възможност на младите хора от всички страни, част от Европейския съюз, да поемат отговорност и да станат участници в промяната за зелено възстановяване в засегнатите от Зелената сделка региони и по този начин допринася за доброто управление на икономиката и околната среда и политиката на сближаване. Чрез разпределяне на безвъзмездни средства за младите хора програмата цели да допринесе за напредъка на Зеления преход в определени региони. Този проект е призив за действие и цели да насърчи идеи, ръководени от младежи, които се изпълняват на местно ниво и които да допринасят за създаване на екологични политики.

До момента по проект ,,Pure air for green future” са осъществени пет от предвидените осем дейности. На първо място – откриващо събитие, обявяване на младежки конкурс на тема ,,Екологията и ние“ и награждаване на най-добрите разработки, като се включиха както деца от община Гълъбово, така и от цяла България. С награди бяха отличени в този конкурс и седмокласничките от ОУ „Кирил Христов“ – Бояна Балабанова, Зоя Генова и Стефания Димитрова.

Последва почистване на най-замърсените райони в град Гълъбово и организиране на кръгла маса, чиято цел бе да даде пространство за диалог между младежите и представителите на общината и бизнеса в района. Фокус на срещата беше и разясняване на понятия като ,,Зелена сделка“, ,,климатични проблеми“ и ,,район в преход“. Последното реализирано събитие се случи само преди няколко дни на територията на Младежки център, град Гълъбово – засаждане на 350 дървета от видовете бреза, червен дъб и хималайски кедър. То се осъществи с подкрепата на община Гълъбово и в него се включиха младежи от училищата в града, както и ученици от всички краища на България, част от БМВП. “

Предстоящи събития по проекта са направата на къщички за птици през месец януари 2024 година, изработването на книжка за екологични идеи и закриващо обобщаващо събитие, което ще се състои през март 2024 година.

Таня Николова