Херцогът на Единбург награди 11 роменролановци

На официална церемония на 27 ноември 2023 г. в Аулата на Софийски университет“ Св. Климент Охридски“ бяха наградени 11 ученици от ГПЧЕ „Ромен Ролан“ – Стара Загора за постигнато бронзово ниво на Международната награда на херцога на Единбург – България. Награди получиха Денис Йорданов Йорданов – 9.а клас, Станислав Данаилов Димов – 10.ж клас, Памела Тихомирова Кръстева – 12.д клас, Мария Добринова Добрева – 10.ж клас, Александър Ангелов Колев -10.е клас, Вероника Ивова Тонева -10.е клас, Мария Добринова Добрева -10.е клас, Пресиана Руменова Делиева -10.е клас, Виктория Красимирова Кънева-12.б клас, Теодора Матеева Добрева-12.б клас и Мартина Петрова, вече студентка в Технически университет – София.
Грамотите и значките бяха връчени лично от Tony McMurray, председател на Почетния тръст на Наградата и г-жа Лиз Чапман, зам.-посланик, British Embassy Sofia.
От 2020 година ГПЧЕ „Ромен Ролан“ е Лицензиран оператор и част от огромното семейство на Международната награда на Херцога на Единбург – България. До този момент общо 28 ученици успешно са завършили бронзово ниво. Лидери, учители от гимназията, които подпомагат учениците желаещи да участват в Наградата са: Мима Бакоева, Ваня Павлова, Боряна Бочукова, Радка Радева и Петя Глътникова.
Международната награда на Херцога на Единбург е програма за личностно развитие, която развива ключови житейски умения като: самодисциплина, креативност, постоянство, принадлежност и лидерство. В нея младежите на възраст от 14 до 24 години сами избират и планират своите дейности, поставяйки си лични цели и отбелязвайки своя напредък. Участниците избират активности в направленията: Умения, Физическа активност и Доброволчество и преживяват Приключенско пътуване. За да постигнат най-високото ниво на Наградата – Злато, те участват и в Проект в полза на общността.

Радка Радева