Нова инициатива в подкрепа на децата с аутизъм : Оборудване на спортна площадка на открито в Център „Алтернатива”

Център за социална рехабилитация и интеграция „Алтернатива55„ има дългогодишен опит в подкрепа на деца с увреждания: повече от 15 години работим с деца с генерализирани разстройства в развитието/ ГРР, предимно с аутизъм. Тази група деца имат редица дефицити, свързани със затруднен говор, затруднени движения, трудно общуване, трудно самообслужване и др.Това налага от ранна възраст да се прилагат подходящи методи за преодоляване изоставането във физическото и психическото развитие на детето, както и за обучение и подкрепа на родителите им. През 2022 г., благодарение 2 на дарителски кампании на фондация B-Cause, на която сърдечно благодарим, сдружението ни реализира 2 много полезни за децата проекта:

-Проект „ Ерготерапия”: чрез включване на децата от Центъра ни в спортни дейности, чрез които се компенсират трайно увредени функции, като с всяко дете се работи индивидуално в специално обзаведена с уреди зала .

– Проект „ Група за самопомощ на родителите на деца с ГРР-Надежда”. Родителите на тези деца имат нужда от задълбочена подготовка, за да могат да подкрепят децата си в домашни условия. Много добра форма за това е провеждането на Група за самопомощ, особено подходяща и необходима за родителите на новопостъпили деца. Споделянето на опит от родителите и консултирането от експерт им помага да повишат родителските си умения за грижа с дете с увреждане. На среща в малка група родителите говорят за проблемите, пред които са изправени и решенията, които трябва да вземат; споделят чувствата си, помагат си взаимно чрез обмяна на идеи и информация, търсят и получават утеха, че не са сами. Фамилният терапевт обобщава и дава професионален съвет как да бъдат решавани възникналите проблеми .

През 2023 г отново се включваме в инициативата на фондация B-Cause. Поради преместване на Центъра ни в нова модерна база, се насочваме към развиване на програма за спорт на открито, под ръководството на подготвен специалист. За целта е необходимо да съберем средства за закупуване на модерно спортно съоръжение, което ще се монтира в двора на Центъра, на което децата ще тренират. Моля, подкрепете инициативата в полза на тези деца- чрез дарение в „Платформата” или популяризиране на инициативата, понеже крайният срок е твърде кратък -25.12.2023

Линк за подкрепа:

https://platformata.bg/bg/kauzi/2215:7405-2023-11-20-06-58-56/details/campaign.html?fbclid=IwAR1Qx0nyFKsUVjMPpm65C1fnsjTVd1DCAtaGKp2Day0I4CfqW_GuljIxCN8

Анастасия Василева- председател на УС на сдружението