Скулпторът Наско Настев спечели конкурса за монумент на Св. братя Кирил и Методий

Проектът на старозагорския скулптор Наско Настев е класиран на първо място в националния анонимен конкурс за изготвяне на „Идеен проект на монумент на Светите братя Кирил и Методий град Стара Загора „В основата е словото“.

Другите трима участници са „Арти Виво“ ЕООД, Миодизайн“ ООД и „Ай Ес Джей груп“ ЕООД.

Милена Желева- ресорен зам.кмет на Община Стара Загора за култура, маркира извървените стъпки до отчитане на конкурса:

„През 2022 година Консултативният съвет по култура и архитектура на свое заседание реши да се пристъпи към процедура, която да доведе до това да бъде построен монумент посветен на Светите братя Кирил и Методий“. Преди това много организации, НПО, политически партий и граждани настояваха за изграждане на монумент, посветен на Светите братя Кирил и Методий,.

Консултативният съвет се обърна за становища към Камарата на архитектите и Съюза на архитектите в България за мястото, което е най-подходящо. Становището е монументът да бъде разположен в парк „Св. Игнатий Старозагорски“ (известен като баня „Пиперка“). Тази локация беше посочена категорично от проектантите и архитектите. На 27 октомври 2022 г. ОбС реши да се проведе конкурс с общ награден фонд от 10 000 лева, който е разпределен 5 000 лева за първо място, 3 000 лева за второ и 2 000 лева за трето. На 7 юни е проведен конкурсът. Комисията беше под председателството на проф. д-р архитект Борислав Борисов, зам.-председател на УС на Камарата на архитектите в България; арх. Младен Иванов- гл.архитект на Община Стара Загора; доц. д-р ландшафтен архитект Веселин Рангелов; арх. Велемир Георгиев – председател на дружеството на Съюза на архитектите в България; проф. д-р Ани Златева -скулптор, ландшафтен архитект Биляна Димитрова и Мария Кузманова – началник на отдел „Обществени поръчки“.

Преди да обяви резултатите от конкурса арх. Младен Иванов благодари на всички, участвали в конкурса.

Всеки от четиримата участници имаше уникален номер при журирането, за да се запази анонимността на вота, уточни арх. Иванов. Най-много точки и на първо място получава участник „В“ – Наско Настев – 98.57 точки комплексна оценка. На второ място е класиран участник с уникален номер „А“ – „Арти Виво“ – ЕООД – с 80.69 точки; на трето – участник с уникален номер „Г“ „Миодизайн“ -ОД – с 65.98 точки и на четвърто – с уникален номер „Б“ – „Ай Ес Джей груп“ ЕООД – 59.10 точки.

Журито беше единодушно в избора си на най-добър проект.. Това е единственият участник, който е вплел в своята основна концепция и християнската символика, което значително натежа при оценяването на този проект. Имаме подчертаване на отделни характерни елементи с използване на различни материали – врачански варовик за фигурите, бронз за ръцете и лицата на фигурите, гранитни постаменти с подчертаване на християнската символика. Това е единственият проект, при който фигурите са отделени и се подчертава, че тяхното дело е по-велико от самите личности, защото създаването на азбуката всъщност е тяхното изконно дело, уточни арх. Иванов.

Арх. Велемир Георгиев обясни, че локацията на мемориала е избрана от СБА и Камарата на архитектите -Стара Загора. „Мемориалът е съобразен с няколко акцента: да бъде в близост до градската среда, подходящо е за организиране и провеждане на събития в н.ч. За честване на 24 май, , в близост е до много училища. Това е пространство, в което може да се събере голяма група хора – не само пешеходно, но и автомобилно – говорим за паркинг и т.н. И четирите екипа са разположили паметниците на различни локации. Това също добави бонус точки за победителя. Неговото ситуиране беше най-правилно“

Арх. Георгиев съобщи още, че четирите конкурсни проекта като мащаб са коренно различни, имат различно излъчване и конфигурация. Задачата като монумент дава по-голяма свобода на колективите да разгърнат своите идеи, затова има и различен вид решения. И четирите проекта са по-консервативни, а не толкова модерни, което е в търсената идея като краен резултат, тъй като това е сакрално дело, към което трябва да се отнесем много деликатно и отговорно.

Адмирации за победителя, който се откроява с две нива над останалите проекти. Като фигурална композиция е най- раздвижено. Позволява на монумента да се усеща 360 градуса. Интересни са постаментите като стъпаловидност и нива , реализираната идея по-задълбочено с подчертаване основно на делото на Светите братя, а не толкова върху фигурите. Смятам, че се получи добър конкурс и поздравления за организацията му“ – каза арх. Георгиев.

Милена Желева уточни следващите крачки до реализиране на идейния проект. Трябва да се спазят два закона – за културното наследство чл.14 и за устройство на територията чл.60. Според тях проектът трябва да получи одобрение от Специализиран експертен съвет по изобразителни изкуства, който е към министъра на културата. С решение на ОбС сумата, която е определена за изграждането е до 300 000 лева. Прогнозният срок за изпълнение на проекта е 18 месеца.

„Темата е много благоприятна и обсебваща, сподели Наско Настев. – В началото тръгнах с по-авангардна идея за монумента, но предпочетох реалистична разработка. Мисля, че не е от баналните проекти и има своите качества.

Тръгнах с мисъл за църковно пространство с абсидите, с колоната и с настилката, която наподобява някаква архитектура и съдържа в себе си християнския кръст. Другият важен момент беше колоната, върху двете й видими страни -отляво и отдясно са разположени свободно двете азбуки -кирилица и глаголица. Отгоре е капителът върху който са изписани двете най-важни букви „А“ и „Б“. Търсех максимално обобщени фигурите да бъдат във връзка с колоната, като акцентите са върху лицата и ръцете, които с аксесоарите разказват всичко необходимо. Фигурите са с височина 4 метра, без постаментите. Най-високата арка е 6 метра „- сподели скулпторът Наско Настев.

Росица Ранчева