21ноември е Световен ден на телевизията

С появата си точно преди 20 години с решение на Общото събрание на ООН Световният ден на Телевизия по същество по-скоро е посветен на философията, която тя носи в нашия живот, отколкото до техническите аспекти. В днешния свят телевизията е символ на комуникация и глобализация. По тази причина ООН предлага на страните-членки да отбелязват датата във връзка с обмена на телевизионни програми, посветени на въпроси като мира, сигурността, икономическото и социалното развитие и културното разнообразие. Въпреки, че празникът се чества не толкова отдавна, историята на телевизията започва преди около век. Първите експерименти с използване на електронни лъчи за предаване и приемане на изображения на определено разстояние са проведени в началото на 1920 година в Съединените щати, Япония и Съветския съюз.
Едва през 50-те години на 20 век телевизията и радиото започват да се разпространяват масово в Европа. В повечето развиващи се страни собствена обществена и частна телевизия се появяват дори и по-късно, през 60-те – началото на 70-те години.

Днес вероятно вече няма държава по света, в която да не се излъчва телевизия. Най-големите световни телевизионни мрежи са: CBC, NBC, ABC – в САЩ; Би Би Си, ATV – в Обединеното кралство; RAI – италиански; NHK – Япония; ZDF – Германия.

Българската Национална Телевизия е основана през 1959 г. Официалното й откриване е на 26 декември същата година. През 1964 г. към Министерството на културата е създадена Главна дирекция „Българска телевизия и радио“.