Честит световен ден на детето

Датата 20 ноември е значима за всички нас, приятели, близки и закрилници на детството. През 1954 година ООН и ЮНЕСКО обявяват 20 ноември за Световен ден на децата, като подписват Декларация за правата на детето.  30 години по-късно е подписана и Конвенцията на ООН за правата на децата. Това е първият международен договор, който утвърждава човешките права на всички деца. Той  регламентира принципите и идеите за подкрепа и развитие на всяко дете и неговото семейство.

„Датата 20 ноември не е повсеместно възприета за Световен ден на детето, защото ООН предлага на правителствата на отделните държави да преценят сами, на кой ден да отбелязват празника. Но мисля, че когато говорим за децата всеки ден е наш празник, защото децата са най-ценното нещо и смисълът на нашия живот. Научно доказано е, че детският смях може да развесели и най-мрачния човек. Нека на този ден, а и не само, да зарадваме децата си, като им подарим нещо любимо, да ги заведем на място, което желаят, да ги направим щастливи“, това се казва в обръщение на председателя на Държавната агенция на децата д-р Елеонора Лилова 20 ноември – Световен ден на детето.

В Конвенцията на ООН за правата на децата е въплътен духът на международната солидарност за зачитане и спазване на детските права, както и на постоянния стремеж да се осигуряват все по-добри условия за развитието на детето. България ратифицира този международен договор с решение на Великото Народно събрание от 11.04.1991 г.

„Дълбоко вярвам, че всяко дете заслужава да расте в безопасна среда, обградено от обич и разбиране. Често в забързаното ежедневие забравяме да попитаме децата си какво са правили днес, как са се почувствали, а те –подрастващите, младите хора, имат нуждата точно от това. Децата в световен мащаб вече втора година живеят в особена ситуация. И сега ние възрастните повече отвсякога сме им длъжници. Дължим им разбиране и обич. Трябва по-често да чуваме техния глас, защото те имат какво да кажат. Нека бъдем отговорни не само като родители, а и като обществo. Наше задължение и дълг е да спазваме техните права“, допълва д-р Лилова.

Честит празник, мили деца!