Представят отличените проекти от конкурса за паметник на Светите братя Кирил и Методий

На 22 ноември 2023 г. от 11:00 часа в зала 203 на Община Стара Загора ще бъдат представени отличените проекти от конкурса за изготвяне на цялостна обемно-пространствена концепция за изграждане на паметник, увековечаващ личностите, делото и приноса на светите братя Кирил и Методий – духовни покровители на Европа.

Решението за изграждане на монумент „В основата е словото“ беше взето по време на заседание на Общинския съвет в Стара Загора през предходния мандат.