Откриват възстановената ЖП-гара Стара Загора

Българската ЖП-инфраструктура е в процес на реконструкция в съответствие с европейските стандарти в железопътния транспорт. Във вторник, 21 ноември 2023 г., Европейската комисия и българските институции откриват реконструираната ЖП-гара в Стара Загора, която ЕС съфинансира с 5.9 млн. евро от Европейския фонд за регионално  развитие (ЕФРР). Проектът се реализира чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“.

Гаровият ЖП-комплекс Стара Загора вече е напълно реконструиран, включително всички инсталационни системи и приемното здание. Извършено е цялостно архитектурно обновяване на гарата, подмяна на електроинсталацията, водоснабдителната и канализационната системи и др. в съответствие с европейските стандарти в областта. Целта на проекта е да се гарантира сигурността на пътниците и качеството на предлаганите услуги.

Ползите за пътуващите далеч надхвърлят територията на гаровия комплекс. Благодарение на подкрепата на ЕС, новата железопътна инфраструктура предлага подходящи, безопасни и удобни условия за пътниците и осигурява подходяща работна среда за служителите. Финансираният от ЕС проект подобрява услугите, а с това – и имиджа на железопътния транспорт като цяло. Строителните работи също така повишиха енергийната ефективност на обществените пространства като внедриха интелигентни, модерни системи за отопление, климатизация, осветление и предоставяне на информация. В резултат на проекта околното пространство бе приведено в съответствие с изискванията за достъпност за хората с увреждания и с намалена подвижност.