Учители от Второ ОУ на работно посещение в Болоня по проект Еразъм +

В периода от 13.11.2023 г. до 18.11.2023 г. учители от Второ основно училище „П. Р. Славейков“ са на работно посещение в италианския град Болоня по проект Еразъм+. В първия ден от предвидените дейности представители на Неправителствената организация IFOM запознаха педагозите със структурата на образователната система в Италия. През втория ден бяха представени разнообразни електронни ресурси и образователни платформи, които учителите от начален и прогимназиален етап успешно могат да приложат в своята практика във Второ основно училище, което от 2017 г. е едно от първите иновативни образователни институции.

Чрез работа в екипи учителите сами създадоха разнообразни учебни игри и демонстрираха завидни езикови, интерактивни и презентационни умения.

Интерес предизвика посещението в International Experiential school в Reggio-Emilia, международно частно училище, в което учителите се запознаха с различни от българската образователна система подходи в обучението. Водещ принцип в училището-домакин е емоционалната интелигентност на учениците, които се обучават без учебници, използвайки проектни дейности и разнообразни електронни ресурси, подготвени от техните преподаватели.

Старозагорските преподаватели опознават културните и исторически забележителности на Болоня, градът с най-стария съществуващ университет в Европа, и разширяват познанията си за традициите и ежедневието на италианските домакини.