Българският език е универсален език – любопитно

Българският език е универсален език, защото спада към т. нар.аналитични езици- надраснал е падежите, като вместо тях се използват предлози за връзка между думите, съдържа суфикси за определителен член и е освободен от към глаголен инфинитив при изразяването на преизказни и несвидетелски действия, притежавайки най-сложната глаголна система с неповторима конструкция при формирането на бъдеще време.
Ето защо,въпреки относителността на човешките слухови вкусове,българският език е един от най-благозвучните езици на планетата!Той е по-силен тоново от всички славянски езици,включително и от руския,който между впрочем,произхожда от българския.Нашите гласни и съгласни съчетания звучат ясно и отчетливо, притежавайки всички основни звукови тонове!Ето защо Българският е ясен и силен и затова,той е един мъжествен език! Това е така,защото Българският език е автохтонен,тоест това е език,който отдавна се е преобразувал от конструкция на синтетичност към аналитичност, еволюирайки,още преди хиляди години, като пътешествието му започва преди възникването на Стара Велика България. Никъде всред народите, с които е бил в съприкосновение, никога той не е претърпявал промяна, а точно обратното.
Хиляди години преди Христа,единствено траките са имали аналитична форма на език без падежи, какъвто е и Българският език,така че тяхната обща, изначална, хронологична и семантична езикова „взаимовръзка“, действително е много вероятна.
Българският език е прецедент в езикоеволюцията,през историята на човечеството,защото е грандиозна по рода си, езикова,лингвистична, и каузална революция!
Наистина,може ли да се направи заключението, че древните българи са сторили едно от най-големите възможни чудеса на земята?
Всички световни езиковедски експерти знаят,че има един единствен фактор, който непоколебимо и абсолютно достоверно дава информация за съдбата на един народ- неговия език!
Историческите източници,надписите, археологическите артефакти-всичкото това може да бъде откраднато, фалшифицирано и манипулирано,но не и езика!
В Българският език има девет глаголни времена,като той съдържа и единственото в света- „бъдеще, предварително в минало време“, ето пример:“Щял съм бил да ходя“.
Английският език, за който се твърди,че също има“много“ идиоми-това са устойчиви словосъчетания,които не се променят във времето,в действителност притежава няколко пъти по-малко идиоми, отколкото българския език.
Затова,да се знае,да се говори и да се пише на български език е истинска привилегия, защото като българин или българка,всеки от нас,общува на един от най-красивите и благозвучни езици, който съществува на планетата!🇧🇬
Автор:
Eli Elias