Сформираха Постоянните комисии на Общински съвет Стара Загора

Тринадесет ще бъдат Постоянните комисии на Общински съвет Стара Загора през мандат 2023 – 2027 г. – ПК по законност и обществен ред ще бъде с председател адв. Стефан Анков и зам.-председател адв. Велина Атанасова
, ПК по бюджет и финанси ще бъде с председател Емил Христов и зам.-председател Светослав Колев, ПК по общинска собственост и стопанска политика ще бъде с председател Янко Янков и зам.-председател Боян Кулев, ПК по териториално развитие и транспорт ще бъде с председател Деян Деков и зам.-председател Дончо Радев, ПК по социална политика ще бъде с председател Валентина Бонева и зам.-председател Ивайло Георгиев, ПК по култура, туризъм и вероизповедания ще бъде с председател Недко Кузманов и зам.-председател Красимир Червилов, ПК по земеделие, гори и опазване на околната среда ще бъде с председател Йордан Николов и зам.-председател Наско Митев, ПК по образование, наука и защита правата на децата ще бъде с председател Бончо Григоров и зам.-председател доц. д-р Емил Славов, ПК по здравеопазване ще бъде с председател д-р Тунджай Йозтюрк и зам.-председател д-р Георги Господинов, ПК по устойчиво развитие и международно сътрудничество ще бъде с председател проф. Иван Върляков и зам.-председател Магдалена Овчарова, ПК по спорт и младежки дейности ще бъде с председател Красимира Чахова и зам.-председател Иван Николов, ПК по политика за управление на общинските дружества ще бъде с председател Дамян Георгиев и зам.-председател Антон Тонев, ПК по спазване на етичния кодекс за поведение на представителите на изборна длъжност в местната власт на територията на община Стара Загора ще бъде с председател Велина Атанасова и зам.-председател Владимир Радков.

Началото на заседанието на старейшините започна с полагане на клетва от новия общински съветник Ивайло Георгиев, който влиза в състава на местния парламент на мястото на Павлина Делчева, след като тя пое поста заместник-кмет на Община Стара Загора. В името на старозагорци се закле да работи и кметът на Старозагорски бани Станчо Станев. –

Красимира Кънева – Пенкова

Експерт „Връзки с обществеността“