Медицински факултет на Тракийски университет – Стара Загора ще дипломира общо 232 абсолвенти през 2023 г.

На 16 ноември 2023 г. Медицинският факултет при Тракийски университет организира церемония по дипломиране на абсолвентите си

– 141 магистри и 91 бакалаври. Събитието ще започне в 11:00 ч. в залата на Държавна опера Стара Загора.

На тържеството ще бъдат връчени дипломите на следните МАГИСТРИ:

  • 102 са студенти със степен МАГИСТЪР от специалност Медицина със среден успех МНОГО ДОБЪР 4.71 (4.86 от семестриални изпити и 4.56 от Държавните изпити(ДИ);
  • 65 са български студенти със среден успех МНОГО ДОБЪР 4.77 (4.90 от семестриални изпити и 4.64 от ДИ);
  • 37 чуждестранни студенти, от 12 страни, като 16 са обучавани на български език и завършват със среден успех – МНОГО ДОБЪР 4.55 (4.90 от семестриални изпити и 4.64 от ДИ);
  • 21 обучавани на английски език са със среден успех МНОГО ДОБЪР 4.63 (4.79 от семестриални изпити и 4.47 от ДИ);

Чуждестранните студенти са: 13 от Великобритания; 12 са от Северна Македония; 3 от Украйна; 1 от Турция, 1 от Германия, 1 от Гърция, 1 от Нидерландия, 1 от Норвегия, 1 от Швеция, 1 от Швейцария, 1 от Португалия и 1 от Индия.

За трета година в Медицински факултет (МФ) на ТрУ се дипломират студентите със степен „МАГИСТЪР“ от специалност „Здравен мениджмънт“ – 10 студенти със среден успех ОТЛИЧЕН 5.79 (5.68 от семестриални изпити и 5.90 от ДИ), като двама от дипломантите са с пълен ОТЛИЧЕН 6.00.

Дипломират се и 29 магистри от двете специалности „Управление на здравните грижи“:

  • 10 магистри след „Бакалавър“ по специалност „Управление на здравните грижи“ със среден успех Отличен 5.78 (5.56 от семестриални изпити и 6.00 от ДИ)
  • 19 магистри след „Бакалавър“ по специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“ и др. със среден успех МНОГО ДОБЪР 4.85 (5.39 от семестриални изпити и 4.32 от ДИ)

Тази година се дипломират и студентите със степен „БАКАЛАВЪР“ от специалностите:

(ПРОМОЦИЯТА НА БАКАЛАВРИТЕ ще бъде от 11 часа на 23 ноември (четвъртък) в Аулата на Медицински факултет)

1. Акушерка – 12 студенти с общ среден успех МНОГО ДОБЪР 4.51 (4.80 от семестриални изпити и 4.23 от ДИ)

2. Кинезитерапия – 12 студенти с общ среден успех МНОГО ДОБЪР 5.14 (5.03 от семестриални изпити и 5.25 от ДИ)

3. Лекарски асистенти – 19 студенти със среден успех МНОГО ДОБЪР 4.63 (4.72 от семестриални изпити и 4.54 от ДИ)

4. Медицинска сестра – 33 студенти с общ среден успех ДОБЪР 4.20 (4.42 от семестриални изпити и 3.98 от ДИ)

5. Социални дейности – 15 студенти

– 9 задочно обучение със среден успех МНОГО ДОБЪР 5.11 (5.01 от семестриални изпити и 5.22 от ДИ)

  • 6 редовно обучение със среден успех МНОГО ДОБЪР 4.81 (4.87 от семестриални изпити и 4.75 от ДИ).