Обсъждат наука и бизнес за устойчиво земеделие

Кръгла маса на тема: „Бъдещото развитие на аграрния сектор и подготовка на младите специалисти от направление „Растениевъдство“ се проведе в Тракийския университет в рамките на Проект „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“. В него участваха Катя Тренчева зам.-ректор на Лесотехническия университет София и проф. Румен Томов, Декан на Аграрния факултет в университета, професорите Росица Давидова и Димчо Захариев, както и д-р Мария Касчиева от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ – партньори по проекта. В дискусията се включиха деканското ръководство на Аграрния факултет, представители на бизнеса, студенти и докторанти.
„Седем съвместни хибридни магистратури създадохме в рамките на проекта, откриваме кариерен портал, поддържаме партньорска мрежа с 5 български и 7 асоциирани чуждестранни университети“ – така синтезирано представи Проекта проф. Румен Томов, Декан на Аграрния факултет на Лесотехническия университет. Проф. Росица Давидова от Университета в Шумен допълни своя колега, като подчерта ролята на мобилността за изграждане на самочувствие у бъдещите аграрни специалисти, а проф. Нели Грозева, зам.-ректор по учебната и информационна дейност на Тракийския университет посочи колко много науката помага на бизнеса. Неговите представители от фирмите „Булагро груп“, „Кортева“, „SmartAgro Bulgaria“ ООД, „Евро Ферт“ АД и Тракийския съюз на зърнопроизводителите, подсказаха нови теми за магистратури, дадоха предложения за включването на още съвременна проблематика в обучението и комбинирането на знания от няколко направления, пожелаха бизнесът и университетите да се включат активно в националната стратегия за развитие на земеделския сектор.
Ректорът на Тракийския университет проф. д-р Добри Ярков обобщи изводите и направените многобройни конкретни предложения, като каза: „Ще се съобразим с желанието на бизнеса, ще продължаваме да обновяваме учебните програми, за да повишим капацитета и знанията на студентите, защото ние готвим не само кадри, ние подготвяме лидери!“
Кръглата маса бе съпътствана от „Ден на предприемачеството и иновациите“ и „Ден на отворените врати“.
Стоянка Пастърмова