Правописният речник на БАН онлайн от май 2024 г.

През май догодина Официалният правописен речник на българския език на БАН ще бъде достъпен в онлайн вариант. Дигиталният речник се изготвя по поръчка на Министерството на образованието и науката. Новата платформа „Берон“ ще съдържа модули за правопис, правоговор и граматика.

Работата по Речника върви в срок. Проектът се изпълнява от 2022 г. По него работят езиковеди от Института за български език, участват и специалисти от Института по информационни и комуникационни технологии.

Днес хората търсят информация предимно в интернет. В плавното преминаване от хартията към електронното издание на речника трансформирането на информацията в дигитална среда се оказа едно от предизвикателствата при изпълнение на нашия проект. Остава въпросът как да бъде структурирана информацията в дигитална среда“, коментира по БНР доц. Татяна Александрова от Секцията за съвременен български език в Института за български език.

Достъпът до платформата ще е напълно безплатен.
Освен Официалния правописен речник са разработени и допълнителни ресурси, които се основават на случаи от езиковата практика и най-честите грешки в нея.

Предвидено е съдържанието на Речника да се обогатява периодично, като така ще се преодолеят ограниченията на хартиеното издание, уточнява доц. Александрова. И добавя: „Новите лексикални единици ще бъдат ясно сигнализирани при търсене и ще се знае кога са включени.“